بخشنامه جدید درباره صادرات تراکتور

09:28 - 1400/01/21
بر مبنای بخشنامه جدید صادرات انحصاری تراکتور رفع شده اما هر گونه صادرات صرفا پس از اخذ مجوز شرکت تراکتورسازی خواهد بود.

دنیای بورس: وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای به گمرک‌های اجرایی اعلام کرد: صادرات تراکتور و قطعات آن صرفا پس از اخذ مجوز شرکت تراکتورسازی ایران امکان پذیر است. همچنین نحوه اقدام و چگونگی صدور مجوز سیستمی متعاقبا اعلام می‌شود.

 بخشنامه جدید مربوط به صادرات تراکتور را اینجا بخوانید.