میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها

09:13 - 1400/01/21
تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در 5 ماهه نخست سال 1397 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل 15.6 درصد افزايش داشت.

بانک مرکزی: مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در 5 ماهه نخست سال 1397 مبلغ 240.8 هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ32.56 هزار ميليارد تومان (معادل 15.6 درصد) افزايش داشت.

تفصیل گزارش بانک مرکزی را اینجا بخوانید.