بانک مرکزی: به زودی

سیاست‌های جدید نرخ‌ سود بانکی تعیین می‌شود

16:37 - 1400/01/18
بانک مرکزی از ابلاغ سیاست‌های جدید نرخ‌ سود در آینده‌ایی نزدیک خبر داد؛ در این میان البته قرار است شرایط تمدید یک‌ماهه قرارداد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اعلام شود.
سیاست‌های جدید نرخ‌ سود بانکی تعیین می‌شود

بانک مرکزی: سیاست‌گذار پولی با اشاره به بخشنامه 29 مرداد از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خواست امکان تمدید یک‌ماهه قرارداد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را براساس موارد 5 گانه مدنظر قرار دهند:

1. همچنان که پیش‌تر اعلام شد سیاست‌های جدید بانک مرکزی درخصوص نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی متناسب با شرایط و اقتضائات روز در دست تدوین بوده و به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود.

2. تاکید می‌شود تمدید یک‌ماهه قراردادهای سپرده‌گذاری صرفا معطوف و منحصر به قراردادهای سپرده‌ سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله‌ای است که در سال گذشته و در بازه زمانی  2 شهریورماه سال 96 تا 11 شهریورماه سال 96 منعقد شد.

3. قراردادهای سپرده‌گذاری مذکور با همان شرایط قرارداد و صرفا حداکثر تا مدت‌ یک‌ماه دیگر قابل تمدید است. بنابراین تمدید قراردادهای سپرده‌گذاری مورد اشاره برای مدتی بیش از یک‌ماه به هیچ وجه مجاز نیست.

4. افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار جدید با رعایت نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی در بخشنامه شماره 173793‏.96 به تاریخ 5 شهریوماه سال 96 و حداکثر به میزان 15 درصد مجاز است.

5. بر مبنای تصمیم‌گیری سیاست‌گذار این بانک همچنان بر این مهم که بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی باید در تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های مذکور با تحلیلی جامع و برآورد شرایط و روندهای آتی اقتصادی، ابتدا نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس درصدی از آن را به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین کنند و بدین‌ لحاظ نرخ سود علی‌الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد، تاکید دارد.