بانك‌ها چقدر به بانک مرکزی بدهكارند؟

14:15 - 1400/01/18
مجموعه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پایان خردادماه امسال ۱۳۹ هزار ميليارد تومان برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد.

روزنامه اعتماد: بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سال‌هاي گذشته همواره رو به رشد بود و در برخي مواقع و در قياس دوره‌اي درصد بالايي افزايش را با خود به همراه داشت؛ اين يكي از معضلات شبكه بانكي به شمار مي‌رود، چرا كه افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را عمدتا ناشي از بي‌انضباطي بانك‌ها و افزايش اضافه برداشت آن‌ها مي‌دانند.

تازه‌ترين آمارها از اين حكايت دارد تا پايان خرداد ماه امسال بدهي بانك‌ها به بانك مركزي حدود ۱۳۹هزار ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با رقم نزديك به ۱۰۱ هزار ميليارد توماني خردادماه سال گذشته نزدیک ۳۷.۸ درصد افزايش دارد.

بدهي ۱۳۹ هزار ميليارد توماني بانك‌ها به بانك مركزي را در چند بخش مي‌توان بررسي كرد. اول بدهي بانك‌هاي تجاري است كه در خردادماه به ۶۵۰۰ ميليارد تومان رسيد كه اين رقم نسبت به سال‌هاي قبل كاهش دارد؛ به گونه‌اي كه در خرداد سال گذشته ۸۵۰۰ ميليارد تومان و در همين ماه در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۹ هزار ميليارد تومان گزارش شد. همچنين بانك‌هاي تخصصي كه بيشترين حجم بدهي را در اختيار دارند، اكنون حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكارند كه اين رقم در خرداد سال گذشته حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان و در همين ماه در سال ۱۳۹۵ تا ۵۶ هزار ميليارد تومان بود.

در رابطه با بحث بدهی‌ها نیز بخوانید: مطالبات پیمانکاران از وزارت راه و شهرسازی