وام‌های ارزی « سشرق » ریالی شد

10:47 - 1400/01/18
وام‌های ارزی سیمان شرق با پرداخت 8 قسط معوق تسهیلات دریافتی از محل صندوق ذخیره ارزی ریالی شد.

دنیای بورس: سیمان شرق با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد این شرکت با پرداخت 8 قسط معوق تسهیلات دریافتی از محل صندوق ذخیره ارزی به مبغ 8.4 میلیون یورو و معادل ریالی 24.8 میلیارد تومان جهت استفاده از مزایای ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موفق به تبدیل 13 قسط سررسید نشده ارزی به مبلغ 13.6 میلیون یورو به تسهیلات ریالی با نرخ 15 درصد و معادل ریالی 51.5 میلیارد تومان شد.

????با توجه به توضیحات فوق آثار ریالی ناشی از استفاده از مزایای ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور تبدیل تسهیلات ارزی به ریالی مبلغ 14.6 میلیارد تومان، در آمد سال مالی جاری است.