برگزاری نوبت دوم مجمع « سمایه »

04:34 - 1400/01/18
مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوم بانک سرمایه برگزار شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوم بانک سرمایه هفته گذشته با حضور بیش از 47 درصد صاحبان سهام برگزار شد. «دنیای بورس» پیش‌تر به تنفس خوردن نوبت اول مجمع را گزارش کرده بود.

در پایان این مجمع پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 ، صورت‌های مالی منتهی به سال 1394 مورد تصویب حاضران در مجمع قرار گرفت.

در ادامه کار مجمع و برابر دستورالعمل تنظیمی، اعضای جدید هیات مدیره بانک سرمایه که به تایید بانک مرکزی رسیدند، به شرح زیر مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت و به جمع اعضای قبلی هیات مدیره بانک ملحق شدند:

۱. فرج اله قدمی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره بانک سرمایه

۲. حسین موفقی اردستانی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره بانک سرمایه

۳. عبداله سید صالحی به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره بانک سرمایه

۴. حسین رضوی به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره بانک سرمایه

در مجمع عادی به‌طور فوق‌العاده بانک سرمایه صاحبان سهام تصویب کردند که با توجه به زیان انباشته بانک هیچ‌گونه سود نقدی تقسیم نشود. همچنین صاحبان سهام تاکید کردند هیات مدیره در اسرع وقت نسبت به اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ اقدام کند.

همچنین مجمع هیات مدیره را مکلف کرد با توجه به اینکه بانک سرمایه مشمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ شده است در اسرع وقت در خصوص راهکارهای برون‌رفت از ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ با رعایت تشریفات قانونی و عنداللزوم اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده آتی بانک را بررسی و گزارش آن را برای سهامداران عمده ارسال کند.

در این مجمع روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای‌اقتصاد» به‌عنوان روزنامه‌های رسمی بانک انتخاب شدند. همچنین با توجه به اینکه درخصوص انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی‌‌البدل قانونی و تعیین حق‌الزحمه آنان برای سال مالی ۱۳۹۵ در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نوبت دوم ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۷ تصمیم‌گیری شد، موضوع از دستور جلسه خارج شود.

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی بانک و موسسه حسابرسی بهمند به سمت حسابرس و بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ انتخاب شدند.