« خشرق » به تنفس خورد

02:54 - 1400/01/18
مجمع عادی بطور فوق العاده الکتریک خودرو شرق درحالی به تنفس کشیده شد که برخی سهامداران حاضر معتقدند سهامدار عمده حضور داشته اما در مجمع حاضر نشد.

مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت الکتریک خودروی شرق جهت انتخاب اعضای هیات مدیره که قرار بود قبل از ظهر دیروز در هتل پردیسان مشهد برگزار شود، با حضور ۳۴ درصد از سهامداران به حد نصاب نرسید و به تنفس خورد. علیرضا امین زاده؛ مدیر مالی «خشرق» اعلام کرد: تاریخ برگزاری مجمع به زمان دیگری موکول که متعاقبا اعلام می‌شود.

بنا بر ادعای  سهامداران حاضر، سهامداران عمده شامل گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران و گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو در هتل حضور داشته اما در مجمع حاضر نشدند و به احتمال زیاد در صورت موافقت سازمان، تاریخ برگزاری مجمع بعدی ممکن است با یک سوم سهامداران در ۷ فروردین برگزار شود.