کارنامه 5 ساله ناوگان ریلی ایران

02:35 - 1400/01/18
در 5 سال گذشته ۲۴۵۰ واگن باری نو به ناوگان ریلی کشور وارد شد و در این میان دولت نوسازی گسترده لوکوموتیوها را در دستور کار دارد.

اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ تا بهمن‌ماه امسال ۱۱۱ لوکوموتیو نو وارد ناوگان ایران شده است. در حوزه لوکوموتیوهای بازسازی شده نیز سال ۱۳۹۲ بهترین آمار را دارد که در این سال ۱۴ دستگاه لوکوموتیو بازسازی شده به ناوگان ایران پیوستند.

در حوزه لوکوموتیوهای وارداتی عدد نهایی ۳۰ دستگاه را نشان می‌دهد و در این حوزه تنها در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۱، ۱۶ و سه دستگاه لوکوموتیو به ایران وارد شده‌اند. واگن‌های مسافری نو و وارداتی پس از پنج سال به عدد ۲۸۷ دستگاه رسید. در حوزه واگن‌های مسافری تعمیر شده نیز عملکرد پنج ساله عدد ۹۱ دستگاه را نشان می‌دهد.

در حوزه واگن‌های خودکشش یا ریل ‌باس نیز در طول پنج سال ۷۶ دستگاه ریل باس جدید به ثبت رسید. اصلی‌ترین عملکرد به ثبت رسیده در این حوزه به واگن‌های باری نو مربوط می‌شود که پس از پنج سال عدد آن‌ها به ۲۴۵۰ واگن رسید.

تفصیل گزارش را اینجا بخوانید.