موافقت هیئت مدیره «شلرد» با افزایش سرمایه

01:03 - 1400/01/18
هیئت مدیره شرکت کود شیمیایی اوره لردگان با افزایش سرمایه این شرکت موافقت کرد. در جلسه این هیئت مدیره که امروز 20 آذر برگزار شد، افزایش سرمایه 25 درصدی این شرکت مورد تصویب قرار گرفت. لازم به ذکر است محل تامین این سرمایه 100 میلیارد تومانی، مطالبات و آورده نقدی است.