« آسیا » روی زمین ماند

00:56 - 1400/01/18
معاون بورس تهران می‌گوید: بلوک ۱۸.۴ درصدی بیمه آسیا هم به دلیل عدم تایید صلاحیت دو متقاضی خرید ، معامله نشد.

علی صحرایی درباره عرضه بلوک 18.4 درصدی بیمه آسیا تاکید دارد: این بلوک شامل بیش از 433 میلیون و 397 سهم بود که به قیمت پایه هر سهم 192 تومان توسط سازمان خصوصی‌سازی و به وکالت از دولت آماده واگذاری بود امل به دلیل عدم تایید صلاحیت دو متقاضی حقوقی، معامله نشد.

به گفته صحرایی یکی از این دو متقاضی نمی‌توانست شرط مهم مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم 20 درصدی در سهامداری شرکت‌های بیمه را رعایت کند. متقاضی دوم هم به رغم اعلام کارگزار مبنی بر داشتن تمکن مالی، صورت مالی برای ارایه نداشت تا مشخص شود آیا تمکن مالی دارد یا خیر؟ بنابراین معامله‌ایی برای این بلوک هم نشد. این دو متقاضی جدا از سه متقاضی روز دوشنبه، برای خرید بلوک بیمه البرز بودند. بلوک 17.3 درصدی بیمه البرز هم به دلیل عدم تایید ۳ متقاضی، روی زمین مانده بود.

.