روند مبهم در بازار فلزات پایه

23:27 - 1400/01/17

بازار فلزات پایه امروز نیز روند مبهمی را به معاملات خود می بیند شاهد معامله سرب و روی در محدوده منفی قیمتی هستیم.

پس از افول قیمت روز گذشته برخی از فلزات پایه شاهد ادامه این روند در معاملات ساعات پیشین بودیم اما رفته رفته کمی از جو منفی ابتدای روز در معاملات سرب و روی کاسته شده است. فعالان بازار نوسان گیری روزهای اخیر سفته بازان را یکی از دلایل تضعیف قیمت قلمداد می کنند. در عین حال امروز صبح آخرین زمان اعلان قراردادهای اختیار معامله بوده و همین امر نیز فضای معاملات دو روز اخیر را تحت تاثیر قرار داده است.

هم اکنون هر تن مس در معاملات نقدی با رشدی به میزان یک درصد به 5937 دلار رسیده است.

همچنین آلومینیوم در بازار نقدی رشد قیمتی 0/26 درصدی را تجربه کرده و در سطح 1712 دلار معامله می‌شود.

همچنین سرب و روی با افتی مختصر به ترتیب به سطح 2364 و 2819 دلار در هر تن رسیده اند.