برآورد سود « پارسان » در سال آینده

21:49 - 1400/01/17
یکی از تحلیلگران بازار سرمایه با بررسی روند کوتاهی از تغییرات شرکت‌ها، سود انتظاری به ازای هر سهم پرتفوی بورسی و غیربورسی گسترش نفت و گاز پارسیان را برآورد کرد.
برآورد سود « پارسان » در سال آینده

 محمد نوربخش؛ تحلیلگر بازار سرمایه

 نوربخش در تحلیلی که اخیرا در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، در تحلیلی سود گسترش نفت و گاز پارسیان را برآورد کرد. شرکت‌های حاضر در پرتفوی گسترس نفت و گاز پارسیان مطابق تفکیک خود شرکت به 4 دسته شرکت‌های بورسی و غیر بورسی با درصد مالکیت بیشتر از 20 درصد و شرکت‌های بورسی و غیربورسی با درصد مالکیت کمتر از 20 درصد دسته بندی شدند.

با توجه به اینکه «پارسان» در برخی از شرکت‌ها سهامدار کنترلی است، بنابراین همزمان با شرکت سود شناسایی می‌کند؛ به این ترتیب «پارسان» سود سال 97 پتروشیمی پردیس را همزمان شناسایی می‌کند.

سود زاگرس

در میان شرکت‌های با درصد مالکیت بیش‌ از 20 درصد، با فرض دلار 4000 تومانی و نیز میانگین متانول 330 دلاری برای شش ماهه دوم، پتروشیمی زاگرس می‌تواند سود 600 تومانی به ازای هر سهم داشته باشد.

سود شپدیس

پتروشیمی پردیس نیز با فرض 9 ماه کارکرد طرح جدید در سال مالی 97 و اوره میانگین 215 دلاری و دلار آزاد حدود 4300 تومانی برای کل سال، می‌تواند حوالی 135 تومان به ازای هر سهم سود بسازد.

برآورد سود « پارسان » در سال آینده 16

سود پتروشیمی پارس

همچنین در کنار شرکت‌های بورسی زیر 20 درصد، در بین شرکت‌های غیربورسی «پارسان»، پتروشیمی پارس مهمترین شرکت است که پارسان مالک 20 درصد آن است.

پتروشیمی پارس عملیات کرکینگ یا شکستن گاز غنی را به ال پی جی انجام می‌دهد. بنابراین قیمت محصول‌هایش براساس نرخ جهانی محاسبه می‌شود و قیمت مواد اولیه آن که همان گاز غنی است براساس فرمولی تابع نرخ محصول‌ها است.

ریسک بزرگ این شرکت بحث تک نرخی شدن ارز و فرمول محاسبه هزینه ماده اولیه که به صورت متغیر است، است. با این حال این شرکت می‌تواند حدود 2300 میلیارد تومان سود شناسایی کند که در تحلیل «پارسان» نیز همین عدد لحاظ شد.

برآورد سود « پارسان » در سال آینده 16

برآورد سود « پارسان » در سال آینده 20

صورت سود و زیان پارسان

به طور کلی در این تحلیل صورت سود و زیان «پارسان» به این صورت پیش بینی شده است: پارسان در سال مالی منتهی به شهریورماه امسال تقریبا 55 تومان سود به ازای هر سهم داشت که 20 تومان آن مربوط به فروش پتروشیمی مارون است که احتمالا تقسیم نمی‌شود.

بنابراین با فرض تقسیم سود 30 تومانی برای سال 96 و تقسیم سود 40 تومانی برای سال 97، 70 تومان سود نقدی در بازه یک سال می‌توان از این سهم کسب کرد که با تقسیم بر قیمت روز 230 تومانی سهم، تقریبا بازدهی 30 درصدی صرفا از محل سود نقدی کسب می‌شود.

برآورد سود « پارسان » در سال آینده 17

*تحلیل‌گر برای احتیاط، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها را کمتر از بودجه در نظر گرفته است.