پیش‌‌بینی قیمت کالاها از نگاه بانک جهانی

20:05 - 1400/01/17
بانک جهانی در جدیدترین نسحه از گزارش بازارهای کالایی خود به پیش بینی قیمت نهاده های انرژی، فلزات پایه و قیمتی، مواد معدنی و کودهای شیمیایی تا سال 2030 میلادی پرداخت که در مطلب پیش رو ارقام برآوردشده از سوی این نهاد به اختصار ارائه شده است.
پیش‌‌بینی قیمت کالاها از نگاه بانک جهانی

براساس گزارش بانک جهانی برآورد قیمت کالاهای خام صنعتی تا سال 2030 میلادی بدین شرح است:

پیش‌‌بینی قیمت کالاها از نگاه بانک جهانی0