عقب ماندگی « ذوب » از برنامه تولید ریلی

19:55 - 1400/01/17
مدیرعامل راه‌آهن با بیان این‌که کارخانه ذوب‌آهن از برنامه زمانبندی تولید ریلی ملی عقب است، گفت: به دنبال روش تامین مالی خارجی برای تولید ریل توسط ذوب‌آهن هستیم.

محمد سعیدزاده درباره این‌که تولید ریل توسط ذوب‌آهن در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ اظهار کرد: راه آهن کل پول (100 میلیارد تومان) ریل تولید ذوب‌آهن را پرداخت کرده که البته در حال حاضر بلوکه شده است. این در حالی است که  مهم‌ترین مسئله در این ماجرا نحوه تامین مالی است.

وی با اشاره این‌که راه آهن ریل را با فاینانس 7 تا 10 ساله خریداری می‌کند، عنوان کرد: ذوب‌آهن امکان تامین مالی را ندارد که به همین دلیل دنبال روش تامین مالی خارجی برای این کار هستیم. وی با بیان این‌که کارخانه ذوب‌آهن از برنامه زمانبندی تولید ریل عقب است،‌ تصریح کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به دنبال تسریع تولید ریل توسط ذوب‌آهن هستیم.

 

 

.