برنامه پذیره‌نویسی صندوق « رمپنا »

18:14 - 1400/01/17
پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری پروژه کشور با سرمایه‌گذاری حدود 3 هزار میلیارد تومان در آینده‌ای نزدیک انجام می‌شود.

یک مقام مسئول از پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری پروژه کشور با همکاری گروه مپنا با سرمایه‌گذاری حدود 3 هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گفته علی اسلامی بیدگلی ارزش کل پروژه 2800 میلیارد تومان و حجم کل تامین مالی که از طریق صندوق پروژه و در سه مرحله صورت می‌گیرد، 350 میلیارد تومان است.

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا به‌عنوان نخستین صندوق پروژه بازار سرمایه ایران در سه مرحله به ترتیب به میزان 100 میلیارد تومان، 150 میلیارد تومان و 100 میلیارد تومان برای پروژه تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی در نیروگاه پرند تامین مالی خواهد کرد. به گفته مدیر این صندوق، پذیره‌نویسی واحدهای آن به زودی انجام خواهد شد. مدیرعامل بورس انرژی پیش‌تر از زمان راه‌اندازی این صندوق خبر داده بود.

جزئیات بیش‌تر را اینجا بخوانید.