تعدیل مثبت «قمرو»

18:11 - 1400/01/17
تعدیل مثبت 113 درصدی در میزان EPS پیش‌بینی شده برای پایان سال مالی و رسیدن آن به 241 ریال را باید مهمترین نکته گزارش اخیر شرکت به حساب آورد.

شرکت قند مرو دشت به دنبال ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای سه ماهه به پیش‌بینی درآمد هر سهم پایان سال مالی منتهی به 96/04/31 اقدام کرد. در این گزارش میزان سود خالص هر سهم 241 ریال پیش‌بینی شده است که در گزارش قبلی این قلم 113 ریال عنوان شده بود. با این توضیح به تعدیل مثبت 113 درصدی می‌رسیم. این میزان با پیش‌بینی سود خالص در محدوده 3 میلیارد تومانی برای پایان دوره برآورد شده است. همچنین «قمرو» با گذشت سه ماه از فعالیت خود در سال مالی جاری، سود خالص 900 میلیون تومانی را محقق کرده است (74 ریال به ازای هر سهم) تا به پوشش 31 درصدی از پیش‌بینی نایل گردد. در مقایسه میزان EPS محقق‌شده این دوره با مدت مشابه سال مالی قبل، میزان EPS را در زیان 11 ریالی به ازای هر سهم خواهیم رسید که نهایتا این قلم در پایان دوره به 504 ریال سود خالص به ازای هر سهم مترقی شده است. حال باید دید در ادامه آیا با تعدیل مثبت رو به رو خواهیم شد یا خیر.

دلیل تعدیل:

از جمله دلایل تعدیل ایجاد شده افزایش مبلغ فروش شرکت به دلیل انتقال موجودی پایان دوره قند و تفاله سال مالی قبل به دوره مورد اشاره بوده است. همچنین تفکیک و تعدیل قیمت فروش شکر تولیدی به دلیل مشخص شدن یارانه تولیدی، کاهش هزینه‌های مالی به دلیل پیش‌بینی کاهش زمان دریافت تسهیلات و نهایتا افزایش درآمدهای غیرعملیاتی به دلیل پیش‌بینی افزایش سود سپرده‌های بانکی را باید بر شمرد.