بخشنامه جدید معاملات «سخاب»

18:04 - 1400/01/17
در نامه‌ای که مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی به مدیران عامل بانک و موسسه‌های اعتباری ارسال کرد از ابلاغیه جدید انجام معاملات ثانویه انواع اوراق مالی اسلامی در خارج از بازارهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد.

با توجه به هماهنگی‌های صورت پذیرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای مفاد ماده 26 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور بند (الف) و تبصره ذیل بند (ب) ماده 10 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بندهای (الف) و (ب) ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ، مقرر شد همه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها، صورت پذیرد.

به همین دلیل بانک مرکزی اعلام کرده است: از این رو بانک‌ها یا موسسه‌های اعتباری مجاز به انجام معاملات ثانویه هیچ یک از انواع اوراق مالی اسلامی در خارج از بازارهای فوق نیست.

بخشنامه جدید معاملات «سخاب»11