واکنش بانک مرکزی به نرخ‌ بالای سود

17:11 - 1400/01/17
همزمان با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانکی برخی بانک‌ها، رئیس کل بانک مرکزی نیز در سخنان رسمی از نداشتن حق پرداخت نرخ سود بیش‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خبر می‌دهد و البته نرخ‌های سود بالاتر را منوط به بررسی وضعیت بانک‌ها و سودآوری آن در انتهای سال‌جاری می‌داند. به نظر راهکار اساسی همانگونه که قبلا بارها گفته شده اصلاح ساختار نظام و استفاده از مکانیزم نرخ‌گذاری علمی باشد.  
واکنش بانک مرکزی به نرخ‌ بالای سود

مجبورشدن بانک‌ها

شبکه خبر سیمای ایران امروز در یک زیرنویس فوری به نقل از ولی‌اله سیف؛ رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها حق پرداخت نرخ سود بیش‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (نرخ 15 درصد) را ندارند. واکنش سیاست‌گذار پولی در این خصوص به نرخ‌های سود بالای برخی بانک‌ها (برخی اخبار نشان از سود 18 تا 21 درصد دارد) اشاره دارد که بیش‌تر ناشی از اصرار و راهکار بانک‌ها برای خروج سپرده‌هایشان است. زمانی که همزمان با سیاست کاهش نرخ تورم مکانیزم راه‌اندازی بازار بدهی در کنار تاکید سیاست‌گذار بر رونق منطقی و علمی دو بازار سرمایه و مسکن در حال پیاده‌سازی قرار گرفت، کاهش نرخ سود بانکی نیز متعاقب آن اعلام شد. بانک‌ها هم به دلایلی که همه آن در ساختار معیوب نرخ‌گذاری دستوری و ساختار بحران زده نظام بانکی مشاهده می‌شود، در راستای خروج از سپرده‌هایشان به نوعی مجبور به انتخاب ساده‌ترین و به نوعی آسان‌ترین راهکار غیررسمی یعنی افزایش نرخ سود سپرده زدند که همین باعث واکنش نهاد سیاست‌گذار و تداوم بهم‌ریختگی ساختار معیوب شده است. البته رئیس کل بانک مرکزی در پایان نشست هیات وزیران با اشاره به اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها را اعلام نکرده است، اعمال نرخ‌های بالاتر را منوط به بررسی وضعیت بانک و سودآوری آن در انتهای سال می‌داند.

راهکار اساسی

به نظر می‌رسد همانگونه که بارها اعلام شده سیاست‌گذار پولی باید در یک سازوکار علمی و منطقی به دور از سیاست‌های بخشنامه‌ای و دستوری در ابتدای امر ساختار نظام بانکی را در چند پرده اصلاح کند و سپس به دنبال کاهش تغییر نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم باشد تا اقتصاد ایران بتواند از این گره‌ای که سال‌هاست گریبانگیرش شده رهایی یابد.