درخواست ترک تشریفات خرید هپکو

16:58 - 1400/01/17
 در راستای رونق و بهبود سطح تولید هپکو سه وزارتخانه «کشور»، «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» درخواست ترک تشریفات خرید سه هزار دستگاه را از هپکو به معاون رئیس جمهور ارائه دادند که در صورت تایید آن 4 سال تولید این شرکت را پوشش می‌دهد.
درخواست ترک تشریفات خرید هپکو

حواشی پیرامون هپکو اگرچه همچنان ادامه دارد اما دولت امیدوار است خریدار جدید هپکو در راه‌اندازی کارخانه موفق باشد. البته مجلس نیز در مقام ناظر اعلام کرده انتظار دارد سهامدار جدید در کنار انتظارات خود از دولت، تعهدات خود را به کارگران این شرکت نیز عمل کند. در همین راستا در راستای سیاست‌های تولیدی و حمایت از بخش تولید سیاست‌های حمایتی برای کارخانه هپکو در نظر گرفته شده است؛ در حالی که سه وزارت‌خانه کشور، راه وشهرسازی و صنعت، معدن و تجارت درخواست ترک تشریفات تولید 3هزار دستگاه را داده‌اند، مهدی مقدسی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به «خانه ملت» می‌گوید: در صورت تایید نهایی این سفارش تقریبا تولید 4 سال هپکو را شامل می‌شود. پنج‌شنبه هفته گذشته جلسه‌ای به همین منظور در استانداری استان مرکزی برگزار شد. در این جلسه سهام‌دار جدید شرکت هپکو تعهداتی را به مسئولین داد و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز در یک مصاحبه‌ مصوبات این جلسه را اعلام کرد.