تامین مالی «خودرو» با صکوک مرابحه

16:42 - 1400/01/17
به گفته سرپرست شرکت تامین سرمایه بانک ملت، ایران‌خودرو تامین مالی از طریق انتشار صکوک مرابحه را با توجه به دوره بازپرداخت بلندمدت آن و امکان تامین مالی با مبالغ بالاتر در مقایسه با سایر منابع تامین مالی، در دستور کار خود قرار داده است؛ با انتشار این اوراق به 7 هزار میلیارد ریال، رکورد جدیدی در حجم تامین مالی بخش غیردولتی در بازار سرمایه به ثبت خواهد رسید.

به‌زودی تامین مالی ایران‌خودرو از طریق انتشار صکوک مرابحه در بازار سرمایه انجام می‌شود. مسعود سلطان‌زالی؛ سرپرست تامین سرمایه بانک ملت با بیان اینکه این اوراق با هدف تامین قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو منتشر خواهد شد، می‌گوید: ایران‌خودرو، تامین مالی از طریق انتشار صکوک مرابحه را با توجه به دوره بازپرداخت بلندمدت آن و امکان تامین مالی با مبالغ بالاتر در مقایسه با سایر منابع تامین مالی، در دستور کار خود قرار داده است.

تامین سرمایه بانک ملت در خردادماه سال جاری در تامین مالی سایپا از طریق انتشار صکوک اجاره با حجم 3500 میلیارد ریال مشارکت داشته و در تازه‌ترین تجربه تامین مالی صنعت خودرو، انتشار صکوک مرابحه برای ایران‌خودرو را در دست اقدام دارد. در سال‌های اخیر شاهد افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، پروژه‌ها و دولت هستیم؛ به نحوی که تنها در سال 1395 بیش از 80 هزار میلیارد ریال از طریق انتشار انواع اوراق بدهی در بازار سرمایه تامین مالی شده است.