هر سهم « خگستر » چقدر می ارزد + جدول

16:14 - 1400/01/17
خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم گسترش ‌سرمايه‌گذاري‌ ايران‌ خودرو بررسی شد.
هر سهم « خگستر » چقدر می ارزد + جدول

به گزارش «دنیای بورس»، خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم گسترش ‌سرمايه‌گذاري‌ ايران‌ خودرو  بررسی شد. پرتفوی بورسی شامل ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 13,944 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 9,796 میلیارد تومان است. پرتفوی غیر بورسی: ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 5,170 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3,414 میلیارد تومان است.

 مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ايران خودرو - بانک پارسيان - صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران ) و محورسازان ايران خودرو. بدین ترتیب NAV هر سهم خگستر 4,864 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 59 درصد است.