پیش بینی قیمت مس با تحلیل تکنیکال

14:47 - 1400/01/17
تحلیل تکنیکال فلز مس بررسی شد.
پیش بینی قیمت مس با تحلیل تکنیکال
  • سمانه عاملی | تحلیلگر بازار

روند کلی قیمت هر تن فلز مس در بازار لندن، صعودی برآورد می‌شود. در چهار هفته گذشته قیمت فلز مس با حدود ۶درصد افزایش از محدوده ۷ هزار و ۷۰۰دلار به محدوده ۸ هزار و ۱۸۵ دلار رسید. فلز مس در سطح قیمتی بسیار مهمی قرار دارد.

در سناریوی محتمل و در صورت عبور قیمت این فلز از محدوده‌های فعلی، می‌توان انتظار داشت تا سطوح قیمتی بالاتری مثل ۹هزار و ۵۰۰ دلار نیز افزایش داشته باشد.

در این مسیر صعودی محدوده‌هایی به‌عنوان مقاومت می‌توانند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شوند. مهم‌ترین سطوح مقاومتی عبارتند از ۸ هزار و ۳۷۵ دلار، ۸ هزار و ۶۳۰ دلار و ۹ هزار دلار‌ که می‌توانند حرکت صعودی را با مشکلاتی مواجه کنند.

در سناریویی که احتمال رخداد آن کمتر است اگر به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های مقاومتی یا عکس‌العمل قیمت به حضور در منطقه‌ای که بعد از چند روز افزایش تقریبا متوالی، قیمت به آن می‌رسد و به آن منطقه اشباع فروش می‌گوییم (در حال‌حاضر در نزدیکی این منطقه قرار داریم) تغییر مسیر داد و کاهش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده خط روند صعودی، سطوح ۷ هزار و ۵۰۰ دلار، ۷ هزار و ۲۳۵ دلار و ۶ هزار و ۹۷۰ دلار می‌توانند به‌عنوان محدوده‌های حمایتی مانع رسیدن قیمت به منطقه ۶هزار و ۷۶۰ دلار شوند.

بررسی محدوده‌های قیمتی با اهمیت

در صورت افزایش قیمت‌ها، اولین منطقه بعد از محدوده ۷هزار و ۸۷۸ دلار‌ که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۸ هزار و ۳۷۵ دلار است. شکسته‌شدن این محدوده به سمت بالا امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر می‌کند. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار حائزاهمیت است. در صورت ادامه روند صعودی فلز مس در میا ن‌مدت، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۸هزار و ۶۳۰ دلار است.

شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را برای رسیدن به هدف ۹ هزار و ۵۰۰ دلار بالا می‌برد.

در صورت کاهش قیمت این فلز اساسی، محدوده خط روند صعودی، می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی سرمایه‌گذاران را برای ادامه بیشتر روند صعودی دچار شک و تردید می‌کند.

در صورت ادامه کاهش قیمت مس، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۷ هزار و ۵۰۰ دلار است. قیمت، برای عبور از این محدوده به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. این ناحیه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.

در صورت عبور قیمت از این محدوده به سمت پایین امید‌ها برای تشکیل دوباره روند صعودی در کوتاه‌مدت، بسیار کم می‌شود.

در صورت ریزش قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند، محدوده ۶هزار و ۹۷۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین، امید‌ها را برای ادامه روند صعودی کاهش می‌دهد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است.