نظر سنجی هفتگی « دنیای بورس »

پیش بینی بورس هفته | بازار سهام هیجانی میشود؟

14:19 - 1400/01/17
از امروز بازار شاهد یک ریزش سنگین در ابتدای هفته بود و در همان دو ساعت ابتدایی ترس فراگیری بازار را در برگرفته و شاخص از کانال 1.4 میلیون واحد دورتر شد.
پیش بینی بورس هفته | بازار سهام هیجانی میشود؟

دنیای بورس |  معاملات بورس تهران در دومین هفته دی ماه با عقب نشینی 3 درصدی نماگر اصلی بازار به پایان رسید.به این ترتیب شاخص سهام بار دیگر کانال یک میلیون و چهارصد هزار واحدی را  واگذار کرد.

هر چند در پایان هفته از فشار فروش موجود در بورس کاسته شد با این حال به نظر می رسد بیشتر فعالان بازار  آن را نشانه بازگشت تعادل به معاملات نمی دانند و روند متفاوتی نسبت به هفته های گذشته برای بازار پیش بینی کرده اند.

این موضوع را می توان در نتایج نظر سنجی این هفته «دنیای بورس» مشاهده کرد.  عمده کارشناسان شرکت کننده در نظر سنجی سایت تحلیلی «دنیای بورس» روند شاخص کل در هفته جاری را نزولی ارزیابی کرده اند.

سهامداران نیز هر چند با خوش بینی بیشتری روند معاملات را ارزیابی کرده اند با این حال نتایج نظر سنجی به خوبی نشان دهنده افزایش تردید و نگرانی در معاملات سهام است بین دو دسته از فعالان بازار اعم از تحلیلگران و سهامداران است.

کارشناسان چه پیش بینی از بازار سهام دارند

صعودی : 30 درصد از کارشناسان حاضر در نظر سنجی سایت «دنیای بورس» ، روند بازار سهام در هفته جاری را صعودی ارزیابی کرده اند.این کارشناسان معتقدند افت اخیر قیمت سهام بار دیگر توجهات را به بازار سهام جلب خواهد کرد.

زمینه این اقبال به بورس را گزارش های عملکرد شش ماهه شرکت ها به ویژه در گروه های کالایی و بزرگتر بازار می تواند فراهم می کند. گزارش هایی که در هفته گذشته از نگاه سهامداران دور ماند به تدریج در جهت جلب مجدد نقدینگی از سرمایه گذاران عمل خواهد کرد.

از سویی روند بازار های جهانی رکورد های قابل توجهی را ثبت کرده است و سهامداران با تکیه بر نقش آن بر عملکرد بیش از نیمی از بازار سهام باز هم بورس را مقصد نقدینگی خود انتخاب خواهند کرد.افزایش احتمال آزاد سازی قیمت ها نیز از منظر افزایش قیمت فروش سهام بسیاری از شرکت ها در روند بورس تهران موثر خواهد بود.

علاوه بر این خوش بینی ها نسبت به موثر عمل کردن واکسن کرونا و از بین رفتن این بیماری در سطح جهان نیز عامل تخفیف نگرانی ها و بهبود وضعیت اقتصادی است.مجموع این عوامل احتمال از سرگرفتن روند صعودی را نزد این دسته از تحلیلگران افزایش داده استو

کم نوسان: 27  درصد از کارشناسان حاضر در این نظر سنجی معتقدند جو عمومی بازار سهام در هفته جاری، کم نوسان خواهد بود.این کارشناسان معتقدند که بخشی از نقدینگی فعلا از بازار خارج شده است و به نظر نمی رسد در کوتاه مدت به بازار برگردد. این عوامل منجر به نوسان اندک شاخص کل منجر خواهد شد.

بخشی از دلیل این موضوع به تعدیل انتظارات تورمی در اقتصاد بر می گردد.جایی که بورس به پشتوانه افزایش این نرخ رکورد های قابل توجهی را پشت سر گذاشت.حالا اما این انتظارات تعدیل شده است و از این رو به نظر می رسد در کوتاه مدت و تا زمان ظهور و بروز یک عامل حمایتی دیگر بورس وارد یک فضای با ثبات تر همراه با نوسان اندک قیمت ها شود.

علاوه بر این به نظر می رسد برخی ابهامات در فضای اقتصادی و سیاسی نیز در تقویت این شرایط موثر خواهد بود.  بر همین اساس بسیاری سهامداری را در بازار به تعویق انداخته اند .از این رو احتمالا بازار در سومین هفته دی ماه در مسیر متعادل حرکت کند.

نزولی: 43 درصد کارشناسان حاضر در این نظر سنجی روند شاخص سهام در هفته جاری را نزولی عنوان کرده اند.این کارشناسان معتقدنددر شرایط کنونی بازار در غالب سهام به دلیل هیجان و نگرانی مستعد ریزش سهام است و از این رو همچنان افزایش عرضه سهام و اصلاح در بازار وجود خواهد داشت.

به خصوص آنکه به نظر می رسد نگاه سهامداران به سوی اصلاح نرخ دلار و تعدیل تورم و به تبع آن افت قیمت سهام معطوف است و این امر یکی از مهترین عوامل پیشران بورس در بیش از دو سال گذشته را تضعیف خواهد کرد.

از این رو سهامداران احتمالا قبل از تشکیل دولت جدید در آمریکا به سوی خروج از بورس گام بردارند و احتمالا شاخص از سطوح فعلی نیز عقب نشینی کند.از طرفی برخی از این تحلیلگران اخبار حاکی از تنشهای منطقه ای را موثر می دانند و معتقدند این عامل حداقل به لحاظ روانی فشار عرضه را در بازار افزایش می دهد.

سهامداران چه پیش بینی از بازار سهام دارند؟

صعودی: 39 درصد سهامداران حاضر در این نظر سنجی روند عمومی قیمت سهام طی روزهای آینده را صعودی پیش بینی کرده اند.این معامله گران  اصلاح اخیر قیمت ها ، محتوای مناسب گزارش عملکرد شش ماهه  غالب شرکت ها و  حرکت به سوی آزادسازی قیمت ها  را مهمترین عامل بازگشت سهام به مدار صعود عنوان کرده اند.

کم نوسان:27 درصد سهامداران شرکت کننده در این نظرسنجی روند معاملات بورس در هفته جاری  را با نوسان اندک قیمت ها پیش بینی کرده اند.این معامله گران همانند کارشناسان معتقدند در فضای کنونی بورس به دنبال عامل حمایتی جدی تر و یاشاید تعیین تکلیف برخی موضوعات در بورس است و به همین به نظر می رسد تا زمان پیدا شدن یک عامل حمایتی از بازار و رفع ابهامات از برخی موضوعات سیاسی و اقتصادی ارزش داد و ستد ها کاهش یابد و شاخص بورس در مسیر کم نوسانی حرکت کند.

نزولی: 34 درصد سهامداران شرکت کننده در نظر سنجی «دنیای بورس» ، معاملات این هفته را نزولی پیش بینی کرده اند. این سهامداران می گویند در شرایط کنونی بسیاری  از معامله گران مترصد خروج از معاملات هستند و بر همین اساس از کوچکترین فرصت موجود در بازار در صدد خروج استفاده خواهند کرد .تجربه اخیر افت قیمت ها و عقب نشینی شاخص عامل موثر در افزایش فشار فروش از سوی بسیاری از سهامداران  است.

همین اساس به نظر می رسد تحت تاثیر فشار عرضه معامله گران معاملات این هفته نزولی دنبال خواهد شد.تشدید تنش های منطقه ای نیز از نگاه این دسته از فعالان بازار دیگر عامل افت قیمت سهام ارزیابی شده است.