مصوبه مهم بورسی دولت درباره بانک‌ها

14:08 - 1400/01/17
بازار سهام امروز به مصوبه دولت واکنش نشان داد و البته حالا بسیاری با نگاه خوش بینانه و بسیاری هم بدبینانه به این مصوبه دولت می‌نگرند. اما مصوبه مهم دیروز دولت چه بود.
مصوبه مهم بورسی دولت درباره بانک‌ها

دنیای بورس | با مصوبه دیروز دولت، حالا بازار به آن واکنش نشان داد؛ به نظر میرسد دولت دیروز با مساله رد دیون در پی پرداخت مطالبات بانک‌ها برآمده است.

بر این اساس دولت در راستای پرداخت مطالبات بانکها سهام خود در برخی از شرکت های پالایشی و بیمه‌ای و صنعتی را به سه بانکی که طلبکار دولت بودند، پرداخت کرد. اهمیت این مصوبه آنجاست که دولت با نرخ مناسب و البته شیوه دیگری (دیگر سهام باقی مانده دولت در بانکها به صورت صندوق‌ها دارا یکم وارد بازار سهام واگذار نمیشود) این واگذاری سهام را قصد دارد انجام دهد اما با این وصف باید در انتظار روند اجرایی آن بود. بسیاری دغدغه‌مند بودند که عرضه‌های اولیه بازار سهام را دچار مشکل کند و از این ناحیه مصوبه دیروز دولت را مثبت ارزیابی میکنند، اما اقتصاددانان این نوع سیاست‌های بازتوزیعی را مناسب شرایط اقتصاد نمی‌دانند و حتی نسبت به اثر تورمی آن هشدار میدهند.  با مصوبه مزبور، البته امروز سه نماد بانکی «وتجارت»، «وبملت» و «وبصادر» متوقف شدند. باید در انتظار شفاف سازی بانکها در قبال این مصوبه هم بود.

مصوبه دولت: دیروز هیات دولت در جلسه عصر خود و در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده واحده قانون الزام دولت به پرداخت یارانه های کالاهای اساسی از طریق واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت های پالایشی، صنعتی و بیمه ها و بانک ها، با واگذاری باقی مانده سهام دولت در تعدادی از شرکت های بورسی به بانک های ملت، صادرات و تجارت موافقت کرد.

تکلیف: براین اساس وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی سازی) مکلف گردید مجموعاً معادل مبلغ 43.5 هزار میلیارد تومان از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو را به بانک های ملت، صادرات و تجارت واگذار نماید.

تعهدات: همچنین انتقال گیرندگان مکلفند معادل 14.5 هزار میلیارد تومان از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت اقتصاد، به صورت اقساط در چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود.

نکات: همچنین معادل 29 هزار میلیارد تومان از سهام موضوع این تصویب نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می گردد.  پرداخت کلیه کارمزد و هزینه های نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه بر عهده انتقال گیرندگان خواهد بود و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.