گزارش ماهانه شرکت ها/ بخش دوم | شرکت ها چقدر سود و زیان ساختند؟

در گزارش ماهانه شرکت ها، تازه ترین سود شرکت ها اعلام شد.

به گزارش «دنیای بورس»، در گزارش ماهانه شرکت ها، تازه ترین سود شرکت ها اعلام شد:

 1. دشیمی در 3ماهه  745 ریال محقق کرده و 6ماهه  به  1672 ریال رسیده و 9ماهه  2364 ریال شد. سهمی که در 3ماهه  258 میلیارد ریال سود عملیاتی و 189 میلیارد ریال سود خالص داشت.  در 6 ماهه  سود عملیاتی 597 و سود خالص 426 میلیارد ریال و 9 ماهه  868  میلیارد ریال سود عملیاتی و 602 میلیارد ریال سود خالص دارد
 2.  سخوز 9ماهه  نزدیک  2000 ریال بود. سهم در 3 ماهه  170  ریال سود محقق کرده بود که در6 ماهه این عدد 1255 ریال سود بوده است و 9ماهه  1996 ریال. سهم در 3ماهه  262 میلیارد ریال سود عملیاتی و 237 میلیارد ریال سود خالص دارد. در 6 ماهه  سود عملیاتی 1696 و سود خالص 1757 میلیارد ریال شده است. در 9ماهه  سود عملیاتی 2677 و سود خالص 2793 میلیارد ریال بوده و رشد خوبی در سود سازی عملیاتی داشته است
 3.  ونفت  را هم باید  تلفیقی و 12ماهه دید ولی در هر صورت  368 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است
 4.  کفرا در 9ماهه  1189 ریال  6 ماهه  798 ریال سود محقق کرد. سهمی که در 3ماهه  315 میلیارد ریال سود عملیاتی و با کمک سود های غیرعملیاتی 110 میلیارد ریالی به سود خالص 351 میلیارد ریالی رسیده است. در 6ماهه  سود عملیاتی 647 و سود خالص 638 میلیارد ریال است. در 9ماهه  سود عملیاتی 1044 و سود خالص 943 میلیارد ریال است
 5.  اپرداز در 6 ماهه  با کمک  سود غیرعملیاتی به تحقق سود 1405 ریالی رسیده است . 1277 میلیارد ریال سود سایر درامد ها داشتیم
 6.  وساپا در 9 ماهه به سود  269  ریالی رسید
 7. وهور 12ماهه به سود  2440 ریالی رسیده است
 8.  دابور در 3 ماهه با سود 746 ریالی مواجه بوده است و 6ماهه 1913 ریال و 9 ماهه  2726 ریال. سهم3ماهه  646 میلیارد ریال سود عملیاتی دارد و 447 میلیارد ریال سود خالص دارد. 6ماهه 1564 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1147 میلیارد ریال سود خالص دارد. 9 ماهه  2357 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1635 میلیارد ریال سود خالص دارد
 9.  خاور در 9 ماهه تخت گاز رفته و 1116 ریال زیان محقق کرده است   در 6 ماهه  به زیان 614 ریالی به ازای هر سهم رسیده است. .در کل در 3 ماهه   1174 میلیارد ریال زیان عملیاتی و 2998 میلیارد ریال زیان خالص داشت در 6 ماهه  زیان عملیاتی 2444 میلیارد ریال شده بود. در 9 ماهه این عدد  3109 میلیارد ریال  و هزینه مالی سنگین داشته است
 10. وتجارت 9 ماهه  278 ریال سود محقق کرده است 9 ماهه  قبل 57 ریال  زیان بود و کل سال قبل 10 ریال سود داشت. وتجارت  جمع درآمدها 9ماهه قبل 38هزار میلیارد ریال و 9 ماهه امسال با رشدی خوب 172 هزار میلیارد ریال بوده است.  وتجارت سرعت رشد خوبی داشته  سهم 3 ماهه اول 1 ریال و در سه ماهه دوم 44 ریال سود ساخت و حالا 9 ماهه به عدد 278 ریال رسیده است
 11. وملت در 12ماهه  41 ریال سود محقق کرده است
 12. وسینا در 9 ماهه به سود 352 ریالی رسیده است رشد خوبی داشته چرا که  6 ماهه سود اصلی 135 ریال سود محقق کرده است
 13.  ونوین در 9 ماهه به سود  532 ریالی رسیده است  در 9 ماهه نسبت  به سال  قبل سهم بانک از درآمدهای مشاع از منفی به مثبت  رسیده و جمع درامد ها از 447 میلیارد ریال  به 43 هزار میلیارد ریال  افزایش یافته و رشد خوبی داشته است
 14.  آریان در 9 ماهه به سود 3 ریالی رسیده سهم  را  باید با تلفیق و گزارش 12ماهه دید
 15.  ولبهمن نسبت به مدت مشابه سال قبل پیشرفت خوبی کرده و 545 ریال در 9 ماهه محقق کرده عددی که سال قبل 298  ریال بود .1- دلايل رشد حجم ريالي عمليات و سود خالص شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل و همچنين گزارش شش ماهه سال 99 : با توجه به موجودي و پيش پرداخت جهت خريد خودرو در پايان سال 98 (موجودي و پيش پرداخت ابتداي دوره) و همچنين خريد خودرو در اوايل سال جاري  و افزايش قيمت بازار خودرو بخصوص در سه ماهه سوم دوره مورد گزارش سبب رشد و افزايش حجم ريالي و سود خالص گرديده و تغيير با اهميتي در روند فعاليت شرکت صورت نپذيرفته است همچنين شايان ذکر مي باشد با توجه به موجودي خودرو و خريدهاي صورت پذيرفته در مقطع 30 آذر 99 و برنامه فروش شرکت در سه ماهه چهارم از جمله رايزني با شرکتهاي مواد غذايي و حمل و نقل  جهت فروش عمده خودروهاي کار (در صورت تفاهم و انعقاد قرارداد در کدال منتشر و به اطلاع سهامداران خواهد رسيد) پيش بيني بر ادامه رشد صعودي و تقريبا دست يابي به سود خالص تقريباً دو برابري نسبت به گزارش نه ماهه دور از انتظار نيست. 2- دلايل رشد 1471 درصدي پيش دريافت و رشد 351 درصدي موجودي کالا و 279 درصدي پيش پرداخت نسبت به پايان سال 1398: با توجه به اعلام شرايط فروش در اواخر آذر ماه که با استقبال مشتريان روبرو و نسبت به واريز وجه پيش پرداخت خريد خودرو  بحساب شرکت توسط مشتريان صورت پذيرفت  سبب افزايش پيش دريافت گرديد که پس از تکميل مدارک پرونده خودرو ها از محل موجودي و پيش پرداخت هاي صورت پذيرفته به خودرو ساز جهت تحويل به مشتريان تامين مي گردد که در پيش بيني فعاليت در سه ماهه چهارم نيز اين موضوع گنجانده شده است. 3- دلايل کاهش 25 درصدي دريافتني هاي بلند مدت نسبت به مقطع 29 اسفند 1398 :در سنوات قبل اعطاي تسهيلات به خودروهاي کار عمدتاً بصورت 60 ماهه به مشتريان واگذار مي گرديد که در حال حاضر با توجه به شرايط اقتصادي و وضعيت بازار خودرو سياست شرکت بر اعطاي تسهيلات حداکثر 36 ماهه مي باشد که اين موضوع سبب کوتاه شدن دوران تسهيلات اعطايي به مشتريان جديد و همچنين با سررسيد شدن اقساط فروش سنوات قبل دليل کاهش دريافتني هاي بلند مدت گرديده است. 4- دلايل افزايش موجودي نقد و تسهيلات بانکي نسبت به پايان سال قبل : با توجه به تامين منابع از محل تسهيلات بانکي در پايان آذر ماه جهت تامين وجه تعهدات در اوايل دي ماه از جمله تعهدات به خودروسازان جهت خريد خودرو سبب رشد مانده موجودي نقد و مانده تسهيلات در مقطع 30 آذر 99 گرديده است.
 16.  زدشت در 9 ماهه به سود  511 ریالی رسیده است که بخش عمده ای از ان سود غیرعملیاتی است  و 352 میلیارد ریال سود خالص دارد
 17.  دکپسول در 3 ماهه  451 ریال  و 6 ماهه 1078 ریال سود محقق کرده است در 9 ماهه این عدد 2347  ریال بوده و سهمی که 3 ماهه  119 میلیارد ریال سود عملیاتی و 90 میلیارد ریال سود خالص داشت . 6 ماهه  به 268 میلیارد ریال سود عملیاتی و 215 میلیارد ریال سود خالص رسیده. 9 ماهه  با پرشی خوب 593 میلیارد ریال سود عملیاتی و 469 میلیارد ریال سود خالص دارد
 18.  بنیرو  در 9 ماهه تلفیقی به سود 761 ریالی رسیده و 1157 میلیارد ریال سود عملیاتی دارد
 19. غشان در 9 ماهه به سود  117 ریالی رسیده است .254 میلیارد ریال سود عملیاتی و 184 میلیارد ریال سود خالص دارد
 20. وخارزم در گزارش 6 ماهه به ازای هر سهم  1192 ریال سود محقق کرده است. در 9 ماهه  سود عملیاتی 1911 میلیارد ریال و 1859 میلیارد ریال سود خالص دارد.
 21.  کاسپین در 3 ماهه به سود  580 ریالی رسیده بود 6 ماهه  1446 ریال سود داشت و 9 ماهه  2448  ریال. سهم در3 ماهه  428 میلیارد ریال سود عملیاتی و 261 میلیارد ریال سود خالص دارد. در 6ماهه  سود عملیاتی 977 و سود خالص 650 میلیارد ریال است. 9 ماهه  سود عملیاتی از 977 به 1718  میلیارد ریال رسیده است
 22. رانفور در9 ماهه 784 ریال و در6ماهه 541 ریال سود محقق کرده بود به نظر در سود اصلی باید درامد  سرمایه گذاری ها هم  لحاظ گردد
 23. نطرین در 9 ماهه به سود 142 ریالی رسیده است
 24. گکوثر تا وقتی کرونا هست برمدار زیان میچرخد سهم  22 ریال زیان در 9 ماهه داشته و 95 میلیارد ریال زیان عملیاتی دارد
 25. پلاسک  از زیان دهی در 9 ماهه به سود 1 ریالی رسیده است
 26.  پیزد 3ماهه  579 ریال و 6 ماهه  2126 ریال  و 9 ماهه  3374 ریال به ازای هرسهم محقق کرده است که 100% از مدت مشابه قبل بیشتر است .  سهم 3ماهه  345 میلیارد ریال سود عملیاتی و 295 میلیارد ریال  سود خالص دارد. در 6 ماهه سود عملیاتی 1279 و سود خالص 1084 میلیارد ریال است  .در 9ماهه سود عملیاتی 2205 وسود خالص 1720 میلیارد ریال است 
 27. حپارسا  3 ماهه  499 ریال سود محقق کرده 152 میلیارد ریال سود عملیاتی و 124 میلیارد ریال سود خالص. رشد 114% را نسبت  به مدت مشابه داشته است.
 28.  وساخت در 3 ماهه  805 ریال محقق کرده است
 29. دلر پیشرفت خوبی داشته و 9 ماهه با  سرمایه جدید  2476 ریال محقق کرده است . دلر در 3 ماهه 1040 میلیارد ریال سود عملیاتی 761 میلیارد ریال سود خالص دارد. در 6 ماهه سود عملیاتی 2425  و سود خالص 1820میلیارد ریال است. در 9 ماهه سود عملیاتی 3756 و سود خالص 2785 میلیارد ریال است
 30.  توریل با درامد  سرمایه گذاری ها متحول شده. 9ماهه  816 ریال و 6ماهه  650 ریال  سود محقق کرده است. سهمی که 508 ریال در 3 ماهه  سود محقق کرده .حالا در 9 ماهه 1921  میلیارد ریال ان  غیرعملیاتی است.  سهم در 3 ماهه  289 میلیارد ریال  سود عملیاتی و 1626 میلیارد ریال سود خالص داشت در 6 ماهه  سود عملیاتی 742 میلیارد ریال  و سود خالص 2080 میلیارد ریال است. در 9 ماهه  894 میلیارد ریال سود عملیاتی و 2610 میلیارد ریال سود خالص دارد کمی عملیاتی سرعتش کم شده است
 31.  مداران در 9 ماهه به سود 714 ریالی رسیده است 560 میلیارد ریال سود عملیاتی و 463 میلیارد ریال سود خالص دارد
 32.  لخزر در 9 ماهه  5483 ریال ،  6 ماهه 3709 ریال و  3 ماهه به سود 863 ریالی رسیده است. سهم 3ماهه  237 میلیارد ریال سود عملیاتی و 130 میلیارد ریال سود خالص دارد. 6ماهه سود عملیاتی 514  و سود خالص 560 میلیارد ریال است. 9 ماهه سود عملیاتی 760 و سود خالص 829 میلیارد ریال بوده است
 33.  بیمه نوین در 9 ماهه به سود 1429  ریالی رسیده است .3750 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
 34.  ددانا در 9 ماهه به سود 1885 ریالی رسیده و 6432 میلیارد ریال سود عملیاتی و 4523 میلیارد ریال سود خالص دارد  .
 35.  زمگسا 9 ماهه  610 ریال ،  6ماهه  475 و3ماهه 157 ریال سود هر سهم شرکت است. سهمی  است که 3ماهه با 51 میلیارد ریال  سود عملیاتی و 47 میلیارد ریال  سود خالص مواجه بود 6 ماهه این عدد 148 و سود خالص 142 میلیارد ریال شده است. 9 ماهه  163 میلیارد ریال و سود خالص 183 میلیارد ریال بوده است
 36.  لکما در 9 ماهه  127  ریال زیان داشته و در توضیح اورده است  خالص ساير درآمدهاي غير عملياتي عمدتاً مربوط به درآمد ناشی از سود سهام و دانشگاه علمی کاربردی کارخانجات به مبلغ ۱۹۰۰۵ میلیون ریال می باشد . ساير درآمدها و هزینه های عملیاتی عمدتاً مربوط به هزينه هاي جذب نشده در توليد مي باشد. هزینه های مالی عمدتاً مربوط به هزینه بهره تسهیلات بانک تجارت می باشد. به دليل تغيير در نوع قراردادهاي جديد جهت خدمات و نگهداري سايت هاي مخابراتي و تغيير واحد اندازه گیری ازسايت به دستگاه و تنوع دستگاهها ، امکان تعريف واحد ميسر نبوده و در آمار توليد و فروش واحد (۱) را درنظر گرفته ايم.
 37.  وگردش در 9 ماهه به تحقق سود 144 ریالی رسیده است  مدت مشابه سال قبل زیان داشت
 38.  سیدکو  با  سرمایه جدید 9 ماهه  522 ریال سود محقق کرده است
 39. صنعتي و شيميائي رنگين شرنگی در 9 ماهه با  کمک  سود غیرعملیاتی به ازای هر سهم 12163 ریال رسیده است
 40.  فزرین در گزارش 9ماهه با سرمایه جدید  600ریال محقق کرده است در آذر ماه ۳۹۹ میلیارد ریال ,آبان ماه ۳۴۲ میلیارد ریال  و در مجموع فروش تا پایان اذر ماه 2708 میلیارد ریال و سود خالص 648میلیارد ریال رسیده است
 41.  غپونه در9 ماهه 461 ریال سود محقق کرده است
 42.  فلوله در 6ماهه 4 ریال و 9 ماهه  7  ریال سود محقق کرده است. 9 ماهه  349 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است
 43.  خبهمن 9 ماهه 1029 ریال سود محقق کرده است رشد 439% را نسبت به مدت مشابه دارد
 44.  فملی 9 ماهه  با سرمایه جدید  869  ریال سود محقق کرده است. در 3 ماهه 174  ریال سود محقق کرده است و 36302 میلیارد ریال سود عملیاتی  و 34781 میلیارد ریال سود خالص داشته است . در 6 ماهه این عدد  510  ریال شد و 103890 میلیارد ریال سود عملیاتی و 102177 میلیارد ریال سود خالص دارد. در 9ماهه  سود عملیاتی 178769 و سود خالص 173708 میلیارد ریال بوده. به نظر با سرمایه جدید  باید منتظر سود های بیش از 1200  ریالی باشیم
 45. کرماشا در گزارش ۹ماهه 2633ریال محقق کرده است در 6 ماهه  1775 ریال و در 3 ماهه 775ریال سود محقق کرده بود.  3 ماهه سهم 2730 میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص 2733 میلیارد ریال بوده است . 6 ماهه  سود عملیاتی 6863 میلیارد ریال و سود خالص 6265 میلیارد ریال است .   9ماهه سود عملیاتی 12211 میلیارد ریال و سود خالص 9294 میلیارد ریال رسید است که رشد 50درصدی در سود خالص داشته است و شرایط خوبی دارد
 46.  شاوان اولین چراغ گروه پالایش روشن کرد و در گزارش 9ماهه 6594ریال محقق کرده است  با کمک برگشت ذخایر سود خوبی پوشش داده است  در حسابرسی شده 6 ماهه 3897  ریال    و در  3ماهه به 860 ریال محقق کرده بود
 47. شساخت در 9ماهه 159ریال محقق کرده است فروش خوبی دارد و نسبت به دوره قبل شرایط خوبی دارد
 48. وصندوق در گزارش 9ماهه 555ریال محقق کرده است
 49.  شصدف در گزارش 9ماهه با سرمایه قدیم  3411ریال محقق کرده است
 50.  دسبحان در گزارش ۹ ماهه با سرمایه جدید 1323ریال محقق کرده است
 51. بترانس در گزارش ۹ ماهه با سرمایه جدید 836ریال محقق کرده است
 52. وایران در ۹ ماهه 389ریال محقق کرده است در 6 ماهه  214 ریال و در 3ماه  به سود 139 ریالی محقق کرده بود
 53. خگستر در گزارش ۹ ماهه با سرمایه جدید 368ریال محقق کرده است
 54.  ستران در گزارش 9 ماهه 525ریال محقق کرده است  در 6 ماهه 347 و در 3 ماهه  222 ریال سود محقق کرده بود
 55. کاوه گزارش بسیار خوب کاوه   9 ماهه 1669 ریال محقق کرده است  شرکت در 6 ماهه 804 ریال و در 3 ماهه172 ریال محقق کرده بود  . سهم در اذر 13101 میلیارد ریال فروش داشته و نرخ  صادرات ۱۰۸,۱۹۱,۰۷۹ ریال بود.  در  ابان 14524 میلیارد ریال فروش داشته است و بسیار خوب بوده  صادراتی ۱۰۸,۳۶۶,۴۰۵و داخلی ۹۹,۶۷۸,۷۸۰ ریال بوده است.  در مهر 12189 میلیارد ریال  فروش داشته و نرخ  فروش داخلی ۹۴,۸۴۵,۸۳۲ و صادراتی ۱۲۴,۲۰۵,۸۵۰ ریال  است.  در 9 ماهه مجموع درامد عملیاتی 14477میلیارد ریال و سود خالص 12065 میلیارد ریال رسیده است. فولاد کاوه در پاییز ۸۶ تومان به ازای هر سهم سود ساخت و مجموع سود ۹ماهه خود را به ۱۶۶تومان رسانید. این سود تقریبا ۳.۱ برابر مدت مشابه سال گذشته است و در پاییز رشد ۳۶٪ به نسبت تابستان را نشان میدهد. کاوه در بهار و تابستان و پاییز به ترتیب ۱۷۲، ۶۳۲ و ۸۶۵ ریال سود ساخته است. بهار نرخ فروش بیلت ۵۵۰۰، تابستان ۸۴۰۰ و پاییز ۱۰۶۰۰تومان در هر کیلو بوده است. در پاییز نرخ شمش فخوز به نسبت تابستان به نرخ فروش کاوه نزدیکتر بوده است که موجب افت حاشیه سود به نسبت تابستان شده است.حاشیه سود ناخالص ۳۰٪٪ ۴۱٪ و ۳۴٪ ماحصل عملکرد کاوه در ۹ ماه اخیر بوده است. کاوه در سه ماه اخیر افت ۱۴٪ داشته است و امروز در قیمت ۱۶۹۵۰ صف خرید بود.
 56.  شیراز در گزارش 9 ماه  4675 ریال محقق کرده است گزارش بسیار خوبی داده است  در 6 ماهه 2190 ریال و در 3 ماهه 842 ریال محقق کرده بود
 57.  دجابر در ۹ ماهه 556ریال پوشش داده است در 6ماهه  353 و  3ماهه 112 ریال سود محقق کرده بود
 58.  فروی در ۹ماهه 6177ریال محقق کرده است  که از سود خالص 3706میلیارد ریال 2203میلیارد ریال عملیاتی و 1509میلیارد ریال غیر عملیاتی است
 59. خلنت در ۹ ماهه 1573ریال محقق کرده است
 60.  کماسه در ۹ ماهه تلفیقی 1449ریال محقق کرده است سود شرکت اصلی 1017ریال است
 61. چافست در ۳ ماهه ۱۹ ریال زیان محقق کرده است
 62.  شپدیس  پتروشیمی پردیس در یک گزارش خوب در 3 ماهه توانسته است 480 تومان سود بسازد.
 63.  چافست در ۳ ماهه ۱۹ ریال زیان محقق کرده است
 64.  کاما در ۹ ماهه تلفیقی با سرمایه جدید 1643ریال محقق کرده است
 65.  فاما در ۹ ماهه با سرمایه جدید ۹۲۰ ریال محقق کرده است
 66.  پارتا در گزارش 9ماهه 2607ریال محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بسیار خوبی داشته است
 67. دانا در 9ماهه با سرمایه جدید 190محقق کرده است
 68. غشصفا در 9ماهه با سرمایه جدید 490ریال محقق کرده است
 69. کنور در ۹ ماهه 4482ریال محقق کرده است مجموع سود خالص 13159میلیارد ریال رسیده است که 7035میلیارد ریال عملیاتی و 6120میلیارد ریال غیر عملیاتی است
 70.  ددام در گزارش ۹ماهه 623ریال محقق کرده است
 71.  حریل در گزارش ۹ماهه ۱۳۲ریال محقق کرده است در ۶ ماهه ۶۳ ریال و در ۳ ماهه ۱۹ ریال محقق کرده بود
 72.  مارون  گزارش بسیار خوبی داده است و در 9ماهه 8785ریال محقق کرده است در 6ماهه 4456ریال و در 3ماهه 1085ریال محقق کرده بود. مجموع فروش شرکت 128321میلیارد ریال و سود خالص به 70276میلیارد ریال رسیده است
 73.  ولملت در ۹ ماهه 398ریال محقق کرده است
 74. کساوه در ۹ ماهه 2837ریال محقق کرده است در 6ماهه 2248ریال و در 3ماهه 358ریال محقق کرده بود
 75. فولای در ۹ماهه گزارش خوبی داده است 2183ریال محقق کرده است در 6ماهه 1187ریال و در 3 ماهه 613ریال محقق کرده بود, پیشرفت خوبی داشته است
 76.  لابسا در ۹ ماهه 2235ریال محقق کرده است  و شرایط خوبی در فروش دارد در 6ماهه1227ریال و 3ماهه 524ریال محقق کرده بود
 77.  کلگهر در پاییز ۵۳تومان سود ساخت و مجموع سود ۹ماهه خود را به ۱۱۲ تومان رسانید که به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۲.۳ برابر شده است. به نسبت تابستان نیز سود شرکت ۷۰٪ رشد داشته است.
 78. شگویا در گزارش9ماهه 579ریال پوشش داده است در 6ماهه 312ریال و در 136ریال محقق کرده بود
 79.  وگستر در 9ماهه 5146ریال محقق کرده است
 80. ثالوند در ۳ ماهه 156ریال محقق کرده است
 81.  کطبس در 9ماهه 3874ریال محقق کرده است و گزارش خوبی داده است در 6ماهه 2103ریال و در 3ماهه558ریال محقق کرده بود
 82.  فولاد  در 9 ماهه به سود 991 ریالی رسیده است.  فولاد در 9ماه 991 ریال ،  6ماهه  483 ریال و 3ماهه 187 ریال محقق کرده است  . سهم در3 ماهه. 53226 میلیارد ریال سود عملیاتی و 39109 میلیارد ریال سود خالص داشت در 6 ماهه سود عملیاتی با رشد 116340 و سود  خالص 100948 میلیارد ریال بوده است. در 9 ماهه 223072 میلیارد ریال سود عملیاتی و 207077 میلیارد ریال سود خالص دارد . فولاد به اندازه کل 6 ماهه  قبل سود ساخته است
 83.  وتوسم هم  عالی عمل کرده و 3093 ریال سود در 12ماهه محقق کرده است
 84. حفاری در گزارش 6 ماهه  حسابرسی شده به  سود  2107  ریالی رسیده بود و حالا  کمی با  بهبود وضعیت عملیاتی و درامد تسعیر ارز به  3168 ریال تحقق سود  رسیده است
 85.  رتاپ سهمی که 9 ماهه 355 ،  6 ماهه 236 ریال  با سرمایه جدید محقق کرده و 71% رشد بیش از سال قبل بود. در 3ماهه سهم  636  میلیارد ریال سود عملیاتی دارد و 486 میلیارد ریال سود خالص . در 6ماهه سود عملیاتی با رشدی خوب 1606 و سود خالص 1417 میلیارد ریال شده است. در 9ماهه  سود عملیاتی 2485 و سود خالص 2130 میلیارد ریال است
 86.  وکار در 9 ماهه  به سود 239  ریالی رسیده است مدت مشابه این عدد 40 ریال است . سهم   در سود اصلی نیز 151 ریال در 6 ماهه  شناسایی کرده است .
 87. فاراک نسبت به دوره مشابه بهتر بوده و 3 ماهه  با  1406 میلیارد ریال درامد و 199 میلیارد ریال سود عملیاتی به  سود خالص 126 میلیارد ریالی  و 20  ریالی به ازای هر سهم  رسیده است
 88.  شکبیر بسیار خالص عمل کرده و 9 ماهه  7658 ریال سود به ازای هر سهم  محقق کرده است .سهمی که  6ماهه  2645 ریال سود محقق کرده است در 3 ماهه  725 ریال  به ازای هر سهم محقق کرده بود  .سهم 3 ماهه  2764 میلیارد ریال سود عملیاتی و 2610 میلیارد ریال سود خالص دارد. در 6 ماهه  سود عملیاتی 9888 میلیارد ریال و سود خالص 9522 میلیارد ریال است. در 9 ماهه سود عملیاتی 28714 و سود خالص 27568 میلیارد ریال است.
 89. بوعلی در حالی که بودجه خود را در سال 99 حدود  4432 ریال سود اعلام کرده است ، در 6 ماهه به  سود 2162 ریالی رسیده بود و 9 ماهه این عدد  3557 ریال شده است
 90.  شلرد در ۹ ماهه ۸۱ ریال زیان ساخته است
 91.  کپشیر در ۹ماهه 525ریال با سرمایه جدید محقق کرده است
 92. شسینا در ۹ماهه با سرمایه جدید 2486ریال محقق کرده است و نسبت به دوره قبل رشد خوبی داشته است.
 93. شفا در ۹ماهه 361ریال محقق کرده است
 94. آسیا در 9 ماهه با  سرمایه  قدیم  2352 ریال سود محقق کرده است .حدود  1100 میلیارد تومان سود  سرمایه  گذاری ها 540 میلیارد تومان سود خالص دارد .
 95.  صبا در گزارش دی به سود فروش سرمایه  گذاری های 354 میلیارد ریالی رسیده است .تا دی 791056 میلیون ریال سود محقق کرده است
 96.  سدبیر 9 ماهه  3368 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است
 97.  قصفها در ۹ ماهه 2541 ریال محقق کرده است گزارش خوبی داده است در 6ماهه 813ریال و در 3ماهه 381ریال محقق کرده بود
 98.  وبملت در 6 ماهه  335 ریال سود محقق کرده بود و 9 ماهه این عدد  419  ریال شد.  در 6 ماهه سهم  ۴۵,۳۱۵,۲۶۸ میلیون ریال  سهم بانک از درآمدهای مشاع و ۱۲۱,۰۷۱,۹۹۸ میلیون ریال درامد مبادلات ارزی دارد. در 9ماهه  سهم  بانک از درامد های مشاع به ۸۰,۷۸۷,۰۸۶ و نتیجه مبادلات ارزی با کاهش ۱۰۳,۲۷۳,۰۲۴ میلیون ریال شد و این  یعنی عمدتا  درامد عملیاتی بوده است
 99.  وآوا 9 ماهه با سرمایه جدید 1174 ریال سود محقق کرده است
 100. کحافظ در9ماهه  415 و 6 ماهه 266 ریال سود محقق کرده بود  .سهم  3 ماهه امسال به 55 میلیارد ریال سود رسیده  در نهایت 38 ریال  به ازای هر سهم محقق کرد. در 6 ماهه سود عملیاتی با رشد 192 و با کمک  سود غیرعملیاتی 390 میلیارد ریال سود خالص داشت . در 9 ماهه  سود عملیاتی با رشدی چشم گیر 422 میلیارد ریال شده و سود خالص 609 میلیارد ریال بود
 101.  بترانس هنوز روی مدار سرمایه قدیم گزارش داده و 9 ماهه 836 ریال سود داشته است 4574 میلیارد ریال سود عملیاتی سهم بوده و 3136 میلیارد ریال سود خالص
 102.  شیراز انصافا خوب بود در 9 ماهه 28457 میلیارد ریال سود عملیاتی و 23842 میلیارد ریال سود خالص دارد. در 6 ماهه  سود عملیاتی با رشد 14692 و سود خالص 11168 میلیارد ریال است. عملکرد  2 برابری داشته است
 103.  کاوه گزارش بسیار خوب کاوه   9 ماهه 1669 ریال محقق کرده است  شرکت در 6 ماهه 804 ریال و در 3 ماهه172 ریال محقق کرده بود . در 9 ماهه مجموع درامد عملیاتی 28768 میلیارد ریال و سود خالص 25037  میلیارد ریال رسیده است. سهم  در 3 ماهه  3765 میلیارد ریال سود عملیاتی و 2585 میلیارد ریال سود خالص دارد. در 6 ماهه  سود عملیاتی 12621 و سود خالص 12011 میلیارد ریال است واقعا او هم عملکرد خوبی را داشته است
 104.  وخاور در 9 ماهه 628 و 6 ماهه  413 ریال سود محقق کرده است
 105.  کاما در سود اصلی به عدد  1279 ریالی رسیده که سود عملیاتی سهم  6577  و سود غیرعملیاتی هم 6224 میلیارد ریال است در مجموع 12791 میلیارد ریال سود خالص داشته است
 106.  کگل واقعا خوش درخشیده و 9 ماهه  1125 ریال سود محقق کرده است. سهم   در 3ماهه با تحقق سود عملیاتی 17731 میلیارد ریالی و سود خالص15897 میلیارد ریالی مواجه است. در 6 ماهه با یک  رشد خوب 42804 میلیارد ریال سود عملیاتی و 38675 میلیارد ریال سود خالص دارد . در 9 ماهه  سود عملیاتی با پرشی جالب 89263 میلیارد ریال  و سود خالص 83674 میلیارد ریال است . کگل در بهار و تابستان و پاییز به ترتیب ۲۱، ۳۸ و ۵۳ تومان سود ساخته است. حاشیه سود ناخالص شرکت به ترتیب ۴۴٪، ۴۷٪ و ۵۱٪ بوده است. نرخهای فروش شرکت در سه فصل به ترتیب بر اساس شمش فخوز ۵۱۰۰ تومانی، ۶۹۰۰ تومانی و ۹۹۰۰تومانی در هر کیلو بوده است و با توجه به سلففروش بودن فولاد خوزستان و وضعیت فعلی فروش احتمالا نرخهای زمستان شرکت از نرخهای پاییز کمی بهتر باشد. کگل در یک ماه اخیر افت ۱۴٪ داشته است و امروز در قیمت ۱۵۸۹ تومان صف خرید بود.
 107. شپدیس طیب و طاهر بدون غیرعملیاتی و تسعیر با  سود عملیاتی 28786 میلیارد ریالی و سود خالص 28824 میلیارد ریالی به سود  4804 ریالی رسیده است .

نظرات کاربران

پاسخ جالب مجری برنامه ثریا به رئیس کل بانک مرکزی
ظریف در کنار عضو مهم کابینه جو بایدن + عکس
زمان پرداخت عیدی بازنشستگان اعلام شد
نکته بسیار مهم در پیش بینی قیمت طلا
کدام کالاهای ایرانی به عراق می‌روند؟
رئیس دفتر رهبری: حضرت آقا لب تَر کنند، میلیون ها جان خود را میدهند
نکته فردا | حقیقی ها باز هم از بورس خارج شدند
پاسخ ایران به ادعای مکرون در مورد برجام
تعیین تکلیف دلار 4200 تومانی در پاسکاری دولت و مجلس
بورسی ها ملزم به اعلام پیش بینی سود شدند
مدیرعامل « وسپهر » منصوب شد
دستورالعمل تاسیس شرکت سهامی عام پروژه تصویب شد
عرضه امروز سنگ آهن معامله شد + جزییات
هشدار تُند ایران به اسرائیل: اگر کوچکترین خطا کنید، با خاک یکسان میشوید
پانزدهمین نشست آستانه، ۲۸ و ۲۹ بهمن
تهران نشست سه جانبه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان
مهمترین نکته که باید درباره « وپست » بدانید
عرضه اولیه پرسپولیس به فرابورس میرود
برنامه مهم « وغدیر » برای توسعه بازارگردان ها
طرح دست به نقد « وگردش »
هیات مدیره « بنو » مشخص شد
فروش « ما » رونق گرفت
روحانی امروز در جلسه کرونا چه گفت
یادداشت مهم | چند نکته مهم درباره « فولاد »
حقیقی‌ها سهم های بزرگ خریدند
دستور فوری جو بایدن درباره برجام چه بود؟
دولت صادرات فولاد را تسهیل کند؟
« اوان » قرارداد 100 میلیارد تومانی بست
آزادسازی قیمت خودرو دوباره تعلیق شد؟
قرعه کشی خودروسازان بورسی حذف میشود؟

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر