افزایش 400 درصدی قیمت مسکن در منطقه پرمعامله تهران طی 5 سال

12:15 - 1403/04/20
اکوایران: قیمت مسکن در خردادماه امسال در مناطق (2، 5 و 10) تهران به ترتیب، 327 درصد، 369 درصد و 433 درصد نسبت به خرداد 1399 رشد داشته است.

به گزارش اکوایران، بررسی داده‌های بانک مرکزی از سه منطقه پرمعامله یعنی مناطق 2، 5 و 10 در پایتخت نشان می‌دهد که در خردادماه سال جاری به ترتیب، 327 درصد، 369 درصد و 433 درصد نسبت به خرداد 1399 افزایش قیمت داشته‌اند.

 

همچنین تعداد معاملات مسکن در خرداد سال جاری (1403) نسبت به خرداد سال 1399 در مناطق 2، 5 و 10 به ترتیب با کاهش 69 درصد، 68 درصد و 54 درصد همراه بود.

افزایش 400 درصدی قیمت مسکن در منطقه پرمعامله تهران طی 5 سال6