تلخ‌ترین پروازهای دولتمردان ایرانی

15:46 - 1403/03/02
در 5 دهه اخیر نزدیک به 130 سانحه هوایی منجر به سقوط در آسمان ایران رخ داده است. در فهرست جانباختگان نام برخی از چهره‌های مهم سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ایران نیز به ثبت رسیده است.

در این گزارش به برخی از مهم‌ترین سوانح تلخ هوایی برای دولتمردان ایران در 45 سال اخیر می‌پردازیم.