بررسی روند ارزش دلاری بورس تهران؛

ارزش دلاری بورس تهران به شاخص کل 500 هزار واحدی رسید!

13:50 - 1402/12/01
در انتهای بهمن ماه امسال ارزش دلاری بورس تهران تا 125.9 میلیارد دلار افت داشت؛ در حالی که انتهای اسفند ماه سال 1398 که تراز شاخص کل در محدوده 500 هزار واحدی قرار داشت؛ ارزش دلاری بورس تهران 125.7 میلیارد دلار بوده است.

بازار سهام مهمترین بازار مالی هر کشور به شمار می‌رود که تأثیرگذاری مستقیم و بسزایی بر اقتصاد هر کشور دارد.  بورس تهران نیز در روند دوساله اخیر اقتصاد کشور چالش‌های فراوانی را پشت سر گذاشته است. تصمیمات سیاست‌گذاران همواره اثرات مثبت و منفی بر بازار سهام داشته‌اند که می‌توان این سیاست‌گذاری‌ها را یکی از اصلی‌ترین عامل‌های روند شاخص‌های سهامی و ارزش بازار سهام دانست.

با توجه به تورم کشور‌های جهان، معمولا برای ارزیابی تغییرات ارزش بازار‌های مالی از ارزش دلاری بازار‌ها یا بازدهی تعدیل شده نسبت به نرخ ارز یا نرخ تورم استفاده می‌شود. در نمودار فوق شاهد تغییرات ارزش ریالی و دلاری بورس تهران از ابتدای زمستان سال 1398 تا انتهای بهمن ماه امسال هستید.

بورس هندوستان در صدر؛ بورس تهران در قعر

بورس تهران 231 میلیارد دلار آب رفت!

بازار سهام در انتهای معاملات سهامی بهمن ماه در تراز 2 میلیون و 71 هزار واحدی شاخص کل به کار خود پایان داد.  ارزش بازاری بورس تهران در این روز 7 هزار و 191 همت بود و ارزش دلاری بورس تهران به 125.9 میلیارد دلار رسیده است. روز‌های اخیر اولین تجربه بازار سهام در تراز شاخص کل بالای 2 میلیون واحد با ارزش بازاری کمتر از 130 میلیارد دلار است. بازار سهام در انتهای اسفند ماه سال 1398 نیز ارزش دلاری 125.7 میلیاردی داشته است اما در این تاریخ ارزش ریالی بازار سهام هزار و 320 همت بود و تراز شاخص کل در محدوده 513 هزار واحدی قرار داشت.

ارزش ریالی بورس تهران در حال حاضر 23 درصد کمتر از سقف تاریخی سال 99 و 8 درصد کمتر از سقف اردیبهشت ماه امسال است. نکته قابل توجه دیگر کاهش 65 درصدی ارزش دلاری بازار سهام به نسبت سطح مرداد ماه سال 99 است؛ در صورتی که تراز شاخص کل در همان سطح قرار دارد. ارزش دلاری بورس تهران در نیمه مرداد ماه سال 99 به 356.7 میلیارد دلار رسیده بود و تراز شاخص کل در سطح 2 میلیون و 78 هزار واحدی قرار داشت. در حال حاضر نیز تراز شاخص کل در محدوده 2 میلیون و 71 هزار واحدی قرار دارد اما ارزش دلاری بازار با 231 میلیارد دلار کاهش به سطح 125.9 میلیارد دلاری رسیده است.