صندوق‌ها با چاپ پول زنده‌اند/ اصلاح صندوق‌ها را باید از کدام نقطه کلید زد؟

12:06 - 1402/11/21
وضعیت صندوق‌ها به جایی رسیده است که تنها با چاپ پول است که می‌توانند سرپا بمانند. این را صاحبنظران حاضر در میزگرد نقد و نظر می‌گویند.

آنها معتقدند وضعیت به نقطه‌ای رسیده که هیچ زمانی برای از دست دادن نداریم و نمی‌توان این مسئله را دو سال و حتی یک سال عقب انداخت. 

اصلاح صندوق‌ها را باید از کدام نقطه کلید زد؟ هیچ کشور دنیا ۲۰۰ عنوان شغلی را شغل سخت تلقی نمی‌کند؛ قوانین باید اصلاح شوند؟

دولت در حاضر به صندوق تامین اجتماعی به چشم یک صندوق پرارزش نگاه می‌کند که در مواقع کمبود منابع به آن مراجعه کند؛ بازنگری در رابطه دولت و صندوق باید صورت گیرد؟ یا اصلاحات پارامتریک در ورودی و خروجی صندوق‌ها اولویت دارد؟

حسن خوشپور مدیرکل پیشین امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان برنامه و بودجه، علی سرزعیم اقتصاددان و علی حیدری کارشناس ارشد رفاه و تامین اجتماعی حاضران در این میزگرد هستند.