تعدیل مثبت در بورس / سمگا در صدر معاملات

14:29 - 1402/11/14
امروز بیشترین معامله بازار به نماد معاملاتی سمگا تعلق داشت و بیشترین ورود پول حقیقی را داشت.

در معاملات روز شنبه چهاردهم بهمن ماه 1402، شاخص کل بورس تهران 3 هزار و 812 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 111 هزار و 84 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش 4 هزار و 883 واحدی در رقم 737 هزار و 529 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با رشد 161 واحدی به رقم 25 هزار و 578 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش هزار و 614 واحد به سطح 136 هزار و 440 واحد رسید. 

ورود پول حقیقی به بورس

روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 84 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد.

امروز نماد سمگا بیشترین ورود پول حقیقی را داشت که ارزش آن 78 میلیارد تومان بود. پس از سمگا، نمادهای فولاد، کرومیت، خگستر و ثجنوب بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای دی، فملی، نوری، فصبا و فارس تعلق داشت.

تعدیل مثبت در بورس / سمگا در صدر معاملات7

نمادهای اثرگذار بر شاخص‌های بازار سهام

امروز فخوز، شپنا و خساپا نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای تاپیکو، کگل و پارسان از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای وسپهر، وهور و هرمز بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای بپاس، سرچشمه و ثباغ بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد داتام بیشترین تراکنش را داشت و شستا و خگستر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز نخریس، فصبا و سمگا بیشترین تراکنش را داشتند.  

ارزش معاملات سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 28 هزار و 28 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 17 هزار و 659 میلیارد تومان بود که 63 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 3 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 4 هزار و 400 میلیارد تومان رسید. 

تعدیل مثبت در بورس / سمگا در صدر معاملات0

نمادهای پرمعامله بورس تهران

در معاملات امروز نماد سمگا بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 110 میلیارد تومان بود. 

پس از سمگا، فولاد بیشترین ارزش معاملات را داشت و کرومیت رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد خگستر و ثجنوب در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام سمگا با تعداد 381 میلیون و 5 هزار و 940 سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به شگستر تعلق داشت. دو نماد خودرو و کرازی نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات شنبه، 85 نماد صف خرید داشتند و 41 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 23 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 426 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 9 درصدی به 182 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

تعدیل مثبت در بورس / سمگا در صدر معاملات11