داروی نروژی بیماری هلندی

12:29 - 1402/11/07
نروژ از چاه نفت ثروتی مثال زدنی برای مردمش ساخت و حال به عنوان یکی از سرآمدهای کامیابی در دنیا شناخته می‌شود.

صندوق ثروت این کشور می‌تواند به هر شهروندش ۲۷۰ هزار دلار بدهد و سرانه تولید ناخالص داخلی اش از ۱۰۰ هزار دلار فراتر است.

همه اینها در حالی است که سرانه ذخایر نفتی نروژ از برخی کشورهای نفتی همچون ایران کمتر است. این کسور به ازای هر نفر جمعیت تقریبا هزار بشکه نفت کشف شده زیر زمین دارد، ایران به ازای هر نفر جمعیت ۱۷۰۰ بشکه نفت زیرزمین دارد. البته نروژی‌ها تقریبا از تمامی کشورهای نفتی وضع بهتری را تجربه می‌کنند.  

تفاوت نروژ با ایران و دیگر کشورهای نفتی از کجا نشات کرفته است؟«چراز» پاسخ می‌دهد.