بازدهی بورس هفته / رشد 100 درصدی خروج سرمایه از بازار سهام

12:25 - 1402/08/12
در این هفته شاخص کل بورس تهران بیش از 31 هزار واحد ریزش کرد و خروج سرمایه از بازار سهام 100 درصد افزایش یافت.

در هفته اخیر، شاخص کل بورس تهران در روز شنبه ریزش 50 هزار و 856 واحدی داشت اما روز یکشنبه شاخص 10 هزار و 101 واحد صعود کرد. روز دوشنبه نیز شاخص 20 هزار و 262 واحد بالا آمد ولی روز سه‌شنبه بار دیگر نزول کرد و 206 واحد ریزش کرد. در آخرین روز معاملاتی هفته نیز شاخص کل 10 هزار و 698  سقوط کرد. 

بازدهی هفته

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم یک میلیون و 970 هزار و 506 واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 31 هزار و 567 واحد پایین‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس منفی 1.6 درصد شد. 

شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 16 هزار و 474 واحد پایینتر ایستاد و بازدهی منفی 2.4 درصدی را ثبت کرد.

بازدهی بورس هفته / رشد 100 درصدی خروج سرمایه از بازار سهام6

رشد نسبی ارزش معاملات خرد سهام

در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام 53 هزار و 352 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین 3 درصد کاهش یافته است. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز 3 هزار و 755 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 3 هزار و 531 میلیاردی هفته پیشین، افزایش 6 درصدی داشته است. 

افزایش میانگین هفتگی ارزش صف‌های فروش

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 698 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 333 میلیارد تومان بیشتر بود و رشد 91 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته هزار و 168 میلیارد تومان بود که در روز ‌‌‌شنبه ثبت شد و کمترین رقم 503 میلیارد تومان بود که در روز دو‌شنبه ثبت شد. 

رشد میانگین هفتگی ارزش صف‌های خرید

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 199 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 48 میلیارد تومان بیشتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 32 درصد افزایش یافته است. بالاترین رقم هفته 541 میلیارد تومان بود و در روز دو‌شنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز شنبه برمی‌گردد که 20 میلیارد تومان بود.

رشد خروج سرمایه حقیقی

در اولین روز معاملاتی هفته، برای هشتمین روز متوالی، پول حقیقی از بازار خارج شد که ارزش آن هزار و 164 میلیارد تومان بود. روز یکشنبه نیز 270 میلیارد تومان خارج شد. روز دوشنبه 84 میلیارد تومان وارد شد و در روز سه‌شنبه 415 میلیون تومان خارج شد.

در آخرین روز معاملاتی هفته نیز 776 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. 

در مجموع کل هفته 2 هزار و 541 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 508 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افزایش 100 درصدی داشته است.