روند بازار سهام در هفته اخیر؛

بازدهی بورس هفته / یک درصد پایین‌تر ، 3 درصد رکودی‌تر

12:19 - 1402/08/05
در این هفته شاخص کل بورس تهران بیش از 21 هزار واحد ریزش کرد و در مرز 2 میلیونی متوقف شد.

در هفته اخیر، شاخص کل بورس تهران در روز شنبه افزایش هزار و 430 واحدی داشت و روز یکشنبه شاخص 7 هزار و 328 واحد صعود کرد. روز دوشنبه شاخص 10 هزار و 321 واحد پایین آمد و روز سه‌شنبه 21 هزار و 727 واحد ریزش کرد. در آخرین روز معاملاتی هفته نیز شاخص کل هزار و 732 افزایش یافت.

بازدهی هفته

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم 2 میلیون و 2 هزار و 73 واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 21 هزار و 473 واحد پایین‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس منفی یک درصد شد.

شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 6 هزار و 260 واحد پایینتر ایستاد و بازدهی منفی 0.9 درصدی را ثبت کرد.

بازدهی بورس هفته / یک درصد پایین‌تر ، 3 درصد رکودی‌تر4

افت ارزش معاملات سهام

در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام 55 هزار و 26 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین یک درصد افزایش یافته است. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز 3 هزار و 531 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 3 هزار و 655 میلیاردی هفته پیشین، کاهش 3 درصدی داشته است.

کاهش میانگین هفتگی ارزش صف‌های فروش

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 365 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 15 میلیارد تومان کمتر بود و افت 4 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 585 میلیارد تومان بود که در روز ‌‌‌سه‌شنبه ثبت شد و کمترین رقم 174 میلیارد تومان بود که در روز یک‌شنبه ثبت شد.

رشد میانگین هفتگی ارزش صف‌های خرید

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 151 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته یک میلیارد تومان بیشتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 0.67 درصد افزایش یافته است. بالاترین رقم هفته 234 میلیارد تومان بود و در روز ‌شنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز سه‌‌شنبه برمی‌گردد که 50 میلیارد تومان بود.

تداوم خروج سرمایه حقیقی

در اولین روز معاملاتی هفته، برای سومین روز متوالی، پول حقیقی از بازار خارج شد که ارزش آن 117 میلیارد تومان بود. روز یکشنبه نیز 59 میلیارد تومان خارج شد. روز دوشنبه 352 میلیارد تومان خارج شد و در روز سه‌شنبه 464 میلیون تومان خارج شد.

در آخرین روز معاملاتی هفته 272 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

در مجموع کل هفته هزار و 264 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 253 میلیارد تومان بود.