صعود فراکابی‌ها و پالایشی‌ها در بورس

13:50 - 1402/06/26
امروز گروه پالایشی در کنار گروه فراکابی‌ها از سبز ترین گروه‌های بازار بودند. همچنین بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای شپنا و ثمسکن تعلق داشت و پس از این دو، نمادهای فراکابی؛ فرابورس، کالا و انرژی بیشترین ورود را داشتند.

 در معاملات روز یکشنبه بیست و ششم شهریور 1402، شاخص کل بورس تهران 9 هزار و 51 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 135 هزار و 792 واحد رسید. 

شاخص کل هم وزن بورس نیز با افزایش 5 هزار و 154 واحد در رقم 723 هزار و 176 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با رشد 127 واحدی به رقم 26 هزار و 545 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن  فرابورس  با افزایش هزار و 441 واحدی به سطح 130 هزار و 262 واحد رسید. 

هفتمین خروج سرمایه از بورس

روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای هفتمین روز منفی شد و 109 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.  

امروز نماد وکغدیر بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 14 میلیارد تومان بود. پس از وکغدیر، نمادهای خساپا، خودرو، ثفارس و فملی بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای شپنا و ثمسکن تعلق داشت و پس از این دو، نمادهای فراکابی؛ فرابورس، کالا و انرژی بیشترین ورود را داشتند.

صعود فراکابی‌ها و پالایشی‌ها در بورس9

پالایشی‌ها؛ نمادهای پیشران بازار سهام

امروز نمادهای پالایشیِ شپنا، شبندر و شتران نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل  بورس  داشتند. گروه پالایشی در کنار گروه فراکابی‌ها از سبز ترین گروه‌های بازار بودند. 

در مقابل فارس، شیران و وکغدیر از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند. 

در فرابورس نیز نمادهای شگویا، شاوان، فرابورس بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای آریا، هرمز و غصینو بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل  فرابورس  داشتند. 

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد تکاردان بیشترین تراکنش را داشت و شپنا و سصفها در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در  فرابورس  نیز دی، بمولد و کرمان بیشترین تراکنش را داشتند.  

رشد ارزش معاملات خرد 

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 13 هزار و 561 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 2 هزار و 889 میلیارد تومان بود که 21 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 32 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 4 هزار و 811 میلیارد تومان رسید. 

صعود فراکابی‌ها و پالایشی‌ها در بورس19

نمادهای پرمعامله بازار سهام 

در معاملات امروز نماد میدکو بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات  آن 133 میلیارد تومان بود. 

پس از میدکو، ذوب بیشترین ارزش معاملات را داشت و تاپیکو رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد وپاسار و کرماشا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام دی با تعداد 554 میلیون و 277  هزار و 219 سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به کرمان تعلق داشت. دو نماد وپاسار و خودرو نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

افزایش تقاضا در بورس  

در معاملات یکشنبه، 85 نماد صف خرید داشتند و 36 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 8 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 239 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 35 درصدی به 245 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

صعود فراکابی‌ها و پالایشی‌ها در بورس7