سقوط ارزش معاملات بورس در هفته اخیر

12:07 - 1402/05/27
میانگین ارزش معاملات خرد سهام در هفته اخیر کاهش یافت و در پایان هفته به کف 6 ماهه سقوط کرد.

بازار سهام در این هفته با افت نسبی ارزش معاملات خرد سهام مواجه بود و میانگین آن 18 درصد کاهش یافت.

در اولین روز معاملات هفته اخیر ارزش معاملات خرد سهام به رقم 4 هزار و 682 میلیارد تومان افزایش یافت و روز یکشنبه ارزش معاملات خرد به 4 هزار و 406 میلیارد تومان رسید. روز دوشنبه ارزش معاملات خرد به 3 هزار و 898 میلیارد تومان افت کرد و روز سه‌شنبه به 4 هزار و 103 میلیارد تومان رسید. 

در آخرین روز معاملاتی هفته، ارزش معاملات خرد 19 درصد ریزش کرد و به 3 هزار و 305 میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در 6 ماه اخیر است. 

میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر 4 هزار و 79 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 4 هزار و 995 میلیاردی هفته پیشین، افت 18 درصدی داشته است.

 

رکوردداران ارزش و حجم معاملات

در نخستین روز هفته، نماد سپیدار بیشترین ارزش را داشت و نمادهای خگستر، نیان، وبملت و توسن در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات بودند. بیشترین حجم معاملات بازار نیز در روز ابتدایی هفته به نمادهای دی، شستا و خودرو تعلق داشت. 

روز یکشنبه نماد شیران بیشترین ارزش و نماد خودرو بیشترین حجم معاملات را داشت. روز دوشنبه فن افزار در صدر جدول ارزش معاملات بود و نمادهای وبهمن، شپنا، سرچشمه و خگستر در رتبه‌های بعدی بودند. 

سه‌شنبه نیز فن افزار، سصفها، ورنا، خودرو و خگستر بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. همچنین نمادهای دی، خودرو و خساپا بیشترین حجم معاملات را داشتند. 

روز چهارشنبه اپرداز در صدر جدول معاملات بود. وبملت، خگستر، فن افزار و خزامیا در رتبه‌های بعدی بودند. نماد دی (بانک دی) همراه با شستا، وبملت، حفارس و خگستر در صدر جدول حجم معاملات قرار داشتند.