اظهارنظر حسابرسان برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته

11:31 - 1402/05/22
​حسابرس و بازرس قانونی بانک ملت اظهارنظر خود در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل سود انباشته به‌منظور بهبود ساختار سرمایه‌ای بانک را در سامانه کدال منتشر کرد. قرار است طبق این گزارش، سرمایه بانک ملت از 35 هزار میلیارد تومان به 85 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

شرکت شهد با نماد قشهد همچون بانک ملت اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی خود در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته را ارائه کرده است. قشهد نیز با این گزارش سرمایه خود را از 69 میلیارد تومان به 104 میلیارد تومان افزایش خواهد داد.

شرکت تاید واتر خاورمیانه با نماد حتاید دیگر نماد بازار سرمایه است که پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه کرده است. این نماد نیز در نظر دارد از محل سود انباشته سرمایه خود را از 703 میلیارد تومان به رقم 1 هزار و 500 میلیارد افزایش دهد.

شرکت گروه مپنا و شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین از سهام‌داران خود به جهت شرکت در مجامع عمومی فوق‌العاده دعوت کردند. رمپنا و تاصیکو به جهت تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و سایر موارد به ترتیب در 31 مرداد و 5 شهریور اقدام به برگزاری مجمع خواهند کرد.