روند هفته بازار سهام در هفته اخیر؛

صورت سود و زیان سهامدارانِ بورس در هفته آخر تیر

11:34 - 1402/04/30
در آخرین هفته معاملاتی تیر ماه، شاخص کل بورس تهران به کانال 1.9 میلیونی سقوط کرد اما در آخرین روز معاملاتی هفته به کانال 2 میلیونی برگشت.

در هفته اخیر، شاخص کل بورس تهران در روز شنبه افت 513 واحدی داشت و روز یکشنبه شاخص ریزش 49 هزار و 593 واحدی پیدا کرد. روز دوشنبه نیز شاخص 64 هزار و 663 واحد پایین آمد و به کانال 1.9 میلیونی سقوط کرد. روز سه‌شنبه شاخص 43 هزار و 122 واحد رشد کرد تا با رسیدن به مرز 2 میلیون واحدی برخی از ناظران از حمایت در این سطح صحبت کنند. و در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل 16 هزار و 661 رشد کرد و به محدوده 2 میلیونی برگشت.

بازدهی هفته

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم 2 میلیون و 16 هزار و 384 واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 55 هزار و 20 واحد پایین‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس منفی 2.6 درصد شد.

اما شاخص هم وزن در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 12 هزار و 175 واحد پایین‎‌تر ایستاد و بازدهی منفی 1.7 درصدی را ثبت کرد.

صورت سود و زیان سهامدارانِ بورس در هفته آخر تیر19

افت ارزش معاملات سهام

در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام 59 هزار و 191 میلیارد تومان بود که 4 درصد کمتر از هفته پیش بود. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز 5 هزار و 962 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 6 هزار و 844 میلیاردی هفته پیشین، کاهش 13 درصدی داشته است.

افزایش میانگین هفتگی ارزش صف‌های فروش

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 599 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 241 میلیارد تومان بیشتر بود و رشد 67 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته هزار و 249 میلیارد تومان بود که در روز ‌دو‌شنبه ثبت شد و کمترین رقم 136 میلیارد تومان بود که در روز چهارشنبه ثبت شد.

ریزش میانگین هفتگی ارزش صف‌های خرید

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 418 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 37 میلیارد تومان کمتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 8 درصد کاهش یافته است. بالاترین رقم هفته 796 میلیارد تومان بود و در روز سه‌شنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز دو‌شنبه برمی‌گردد که 260 میلیارد تومان بود.

خروج سرمایه حقیقی

به استثنای روز سه‌شنبه در باقی روزهای معاملاتی این هفته پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شد، در روز شنبه 287 میلیارد تومان خارج شد. روز یکشنبه نیز 930 میلیارد تومان خارج شد. رقم خروج پول حقیقی در روز دوشنبه هزار و 122 میلیارد تومان و روز سه‌شنبه 774 میلیارد تومان وارد شد. روز چهارشنبه نیز 12 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

در مجموع کل هفته هزار و 568 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 314 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته 62 درصد کمتر است.