افزایش سرمایه نقش‌جهان با تجدید ارزیابی دارایی

11:06 - 1402/04/05
شرکت قند نقش‌جهان طبق اطلاعیه منتشرشده در سامانه کدال تصمیم به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی گرفته است.

شرکت ماشین‌سازی نیرومحرکه با نماد تمحرکه نیز با رشد 193 درصدی در درآمد عملیاتی خود نسبت به دوره مالی گذشته به سود ناخالص 5 میلیارد تومانی رسیده است. همچنین نماد فولاد امیرکبیر کاشان (فجر) درآمد عملیاتی 5 هزار و 357 میلیارد تومانی را کسب کرده که نسبت به دوره مشابه قبل خود تغییر خاصی نداشته و همچون دوره مالی سال 1400 با سود خالص حدود 850 میلیارد تومانی سال 1401 را نیز به پایان برده است.

بانک خاورمیانه در گزارش صورت‌های مالی تلفیقی خود از رشد سود خالص 45 درصدی خبر داده و رقم 2 هزار و 988 میلیارد تومان را به‌عنوان سود سال 1401 اعلام کرده است.

نمادهای پدیده شیمی قرن و مخابرات ایران زمان واریز سود سال مالی 1401 به حساب افراد دارای سجام را شهریور 1402 اعلام کردند و نماد پارس‌دارو ضمن اعلام برگزاری مجمع در تیر امسال، زمان واریز سود سال مالی 1401 را بهمن 1402 ذکر کرده است.