رشد فروش گروه فلزات در اردیبهشت

12:08 - 1402/03/17
شرکت‌های گروه آهن و فولاد بورس تهران در اردیبهشت با ثبت فروش‌های خود توانستند بازدهی‌های خوبی را بر جای بگذارند و موفق شدند به فروش نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان در این ماه دست پیدا کنند.

نماد فولاد در اردیبهشت‌ به فروش 22 هزار و 987 میلیارد تومان دست پیدا کرده که بیش از 90 درصد فروش فصل زمستان خود را پوشش داده است. این در حالی است که در دو‌ماهه فصل بهار با فروش خوب خود توانسته به فروش فصل زمستان خود برسد.

نماد فغدیر نیز با فروش 1232 میلیارد تومان موفق شد که نزدیک به 170 درصد از فصل زمستان خود فروش ثبت کند.

ارفع دیگر نماد از این گروه با فروش 2382 میلیارد تومان توانسته در دو ماه ابتدایی بهار، بیش از فروش فصل زمستان خود را کسب کند و همچنین در بین نمادهای این گروه بیشترین بازدهی را نسبت به ماه پیشین خود با 50 درصد ثبت کرده است.

در ادامه به بررسی دقیق‌تر سایر نمادهای گروه آهن و فولاد پرداخته‌ایم.