فروش متانولی‌ها در اردیبهشت

10:48 - 1402/03/08
نمادهای زاگرس، شخارک و شفن از گروه متانولی‌های صنعت پتروشیمی از گزارش فروش فروردین خود خبر دادند.

نماد زاگرس موفق شد در اردیبهشت با فروش 3 هزار و 78 میلیارد تومان بیش از 100 درصد فصل زمستان خود فروش کسب کند. همچنین این نماد با رشد 13 درصدی نسبت به ماه گذشته خود همراه شده است.

شخارک نیز در اردیبهشت به فروش 631 میلیارد تومان دست پیدا کرد که بدون تغییر خاصی نسبت به فروردین بوده و توانست نزدیک به 40 درصد فروش فصل زمستان خود را پوشش دهد.

اما نماد شفن با وجود اینکه با فروش 730 میلیاردی خود بیش از 70 درصد فروش فصل زمستان را کسب کرده، اما در نهایت با افت 18 درصدی نسبت به ماه گذشته خود همراه شده است.