آغاز نخستین پذیره‌نویسی الکترونیکی حق تقدم در بازار سرمایه

11:37 - 1402/03/02
وحید روشن قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در خصوص آغاز نخستین پذیره‌نویسی الکترونیکی حق تقدم در بازار سرمایه این طور عنوان کرد که سال گذشته هیئت مدیره سازمان بورس دستورالعمل نحوه استفاده از حق تقدم به صورت الکترونیک را صادر کرد. مطابق این دستورالعمل، تمامی شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات را داشته باشند، از ابتدای سال ۱۴۰۲ موظف شدند که فرآیند استفاده از حق تقدم توسط سهامداران سجامی شده را از طریق سامانه پیش‌بینی شده توسط شرکت سپرده‌گذاری به‌ انجام برسانند.

بر این اساس ارسال پستی برگه‌های حق تقدم توسط شرکت به سهامداران و ارسال پستی مدارک توسط سهامداران به شرکت حذف شد و تمامی فرآیندها به همراه واریز وجوه مورد نیاز برای افزایش سرمایه و یا تائید استفاده از مطالبات توسط سهامداران با استفاده از سامانه مذکور انجام می‌شود.

شرکت «معدنی و صنعتی گل گهر» نخستین ناشری است که از این زیرساخت برای افزایش سرمایه خود استفاده کرده است.