برنده مسابقه بین اجاره‌بها و تورم

17:22 - 1402/02/12
گزارش های میدانی حاکی از رشد نرخ اجاره بها در فایل های موجود در بازار است. برخی از فعالان بازار مسکن عنوان می کنند موجران از همین ابتدای سال با توجه به تورم انتظاری، به افزایش نرخ پیشنهادی اجاره بها روی آورده اند.

از همین رو بخش زیادی از مستاجران گمان می کنند اجاره بها با سرعت بیشتری از تورم عمومی در حال رشد است. اما آمارهای رسمی چه می گویند؟ بین تورم و اجاره بها کدام یک طی سال های گذشته پیشرو بوده اند؟

امین کاوئی، پژوهشگر اقتصادی با نگاهی به آمارهای رسمی روند بازار اجاره در سه دهه گذشته را تشریح کرده و به این سوال پاسخ داده است.