تاثیر افزایش تورم بر P/E بازار سهام

15:46 - 1402/02/11
انتظارات تورمی اثر جدی بر رفتار بازیگران بازار سهام می‌گذارد.

در گفت‌وگویی که اکوایران با احمد اشتیاقی - کارشناس بازار سرمایه - داشته، او ضمن اشاره به این نکته می‌افزاید که با توجه به عدم امکان تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی انتظار می‌رود تا حداقل P/E از محدوده 4 واحد به محدوده 6 واحد افزایش یابد.