افزایش قیمت سیمان سفید

11:19 - 1402/01/30
سیمان تیپ 2 محصول شرکت‌های سیمان هگمتان، سیمان خوزستان، سیمان فیروزکوه و سیمان لار سبزوار به طور میانگین تنی 578 هزار تومان مورد معامله قرار گرفت.

سیمان سفید نیز به طور میانگین 2 میلیون و 221 هزار تومان به ازای هر تن داد و ستد شده است. این محصول در هفتمین روز از فروردین در محدوده قیمتی یک میلیون و 780 هزار تومان قرار داشته که روز گذشته با افزایش قیمت روبرو شده است.

شرکت ذوب آهن اصفهان روز گذشته محصول شمش چدن خود را در سال جدید مورد داد و ستد قرار داد. این محصول در اولین عرضه خود در محدوده قیمتی تنی 15 میلیون و 491 تومانی قرار گرفته است.