برای توسعه بیشتر بازارسرمایه چه می‌توان کرد؟

17:27 - 1402/01/27
مهدی رباطی، کارشناس بازار سرمایه، با تاکید بر بهبود وضعیت بازار سرمایه نسبت به سال های گذشته، در پاسخ به این سوال که «برای توسعه بیشتر بازارسرمایه چه می توان کرد؟» به اکوایران گفت: برای بهبود هر چه بیشتر بازار سرمایه ایران می‌توان بر روی توسعه و افزایش ابزارهای مالی تمرکز کرد تا از این طریق به سمت سریع تر کردن ساختارها و حذف دامنه نوسان برویم.

او در این خصوص تاکید دارد که بحث نقدشوندگی بازار باید خط قرمز سازمان بورس باشد. از این رو زمان توقف باید به حداقل برسد. همچنین پرداخت سود شرکت ها باید تسریع شود؛ لذا محدودیت های قانون تجارت باید برداشته شود، چون در شرایط تورمی کنونی دریافت سود با گذشت چندین ماه بعد از مجمع عمومی سالانه برای سهامداران به صرفه نیست.