یخ زدگی شاخص در انتهای زمستان

10:50 - 1401/12/24
شاخص بورس تهران روز گذشته با رشد 1300 واحدی نشان داد که در انتهای سال با یخ زدگی روی قیمت تابلوی معاملاتی همراه شده است.

تعداد نمادهای مثبت و منفی در بازار بورس فرابورس و بازار پایه در تعادل ۵۰ درصدی بودند که این موضوع برای ورود و خروج پول های حقیقی به بازار روز قبل نیز صدق می کرد.

 

 سکه بورسی هم روز  قبل به صف خرید سنگین نشست تا در قیمت ۲۶ میلیون ۹۸۰ هزار تومان با استقبال خریداران همراه شود.

 اهالی بازار سرمایه با ورود بیش از ۵۷ میلیارد تومان خالص پول حقیقی یک بار دیگر نماد اخابر را بر سر زبان ها انداختند.

 اما در ادامه برنامه و در بخش کدال خوانی به بررسی فروش ماهانه نماد های سرود و سشمال پرداخته ایم.

و نیم نگاهی هم به وضعیت تکنیکالی شاخص بورس تهران داریم.