معاملات هفتگی اوراق بدهی در بازار ثانویه؛

رشد معاملات ثانویه اوراق در پایان هفته

13:38 - 1401/11/28
در آخرین روز معاملاتی هفته اخیر ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی -نسبت به روز قبل- رشد 55 درصدی داشت و 31 درصد از معاملات بازار را شامل شد.

 

به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 62 هزار و 466 میلیارد تومان بود. در هفته اخیر به طور میانگین 40 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 243 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در روز ابتدایی هفته 11 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز دوشنبه 97 درصد از معاملات بازار به اوراق اختصاص داشت. روز سه‌شنبه با رقم هزار و 868 میلیارد تومانی سهم اوراق به 21 درصد کاهش یافت. 

در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به 2 هزار و 8998 میلیارد تومان رسید که 31 درصد از معاملات بازار را شامل شد. 

دو رکورد مهم در یک بازار دولتی/ رونق دوباره در بازار اولیه

بنابراین روز چهارشنبه ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی -نسبت به روز قبل- رشد 55 درصدی داشت و 31 درصد از معاملات بازار را شامل شد.

از سوی دیگر، در هفته اخیر شاهد کاهش ارزش معاملات خرد سهام بودیم، میانگین روزانه ارزش معاملات خرد 3 هزار و 699 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افت 23 درصدی داشت.