افت ارزش معاملات خرد بورس تهران

11:27 - 1401/11/26
ارزش معاملات بورس تهران همچنان در سطوح پایینی قرار دارد و روز گذشته 25 بهمن ماه 1401 این رقم برای بورس تهران به عدد 2 هزار و 149 میلیارد تومان رسید که از میانگین 30 روزه اخیر فاصله چشم گیری دارد.

میانگین سی روزه ارزش خرد معاملات بورس تهران حوالی ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که این رقم نیز نسبت به دوره های قبلی با افت همراه شده است.

تارای ایران خودرو روز قبل در قیمت ۴۶۰ میلیون تومانی مچ شد تا با سایر هزینه ها ۱۰ درصدی کمتر از قیمت بازار معامله شود.

شاخص بورس تهران هم با افت بیش از ۱۰ هزار واحدی نشان داد همچنان در مسیر نزولی گام بر می دارد. کگل ، غدشت ، فولاد و شپنا نمادهایی بودند که بیشترین خالص خروج پول های حقیقی را به خود اختصاص دادند.

خزامیاد هم در مزایده زمین خساپا برنده شد. ارزش این مزایده ۱ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان بوده است.