ناکامی صندوق‌ها در رقابت با بانک‌ها

10:43 - 1401/11/19
به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، بر اساس نرخ‌های جدید سپرده بانکی بسیاری از صندوق‌های درآمد ثابت با توجه به نرخ‌های جدید نمی‌توانند بازده مناسبی داشته باشند. میانگین وزنی موثر بازده این صندوق‌ها 22.7 درصد بوده است.

طبق گفته‌های افشین جاوید، از مجموع خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های مذکور که رقمی در حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد، تنها صندوق‌هایی که حدودا ۱۵۸ هزار میلیارد تومان از کل خالص ارزش صندوق‌ها را دارند سود بیشتری نسبت به میانگین خواهند داشت و مابقی توان رسیدن به محدوده یاد شده را ندارند.

 

.