افت محسوس درآمد فولاد و فخوز

13:52 - 1401/11/04
نماد فخوز از ابتدای سال روندی نزولی در خصوص درآمدهای عملیاتی داشته است و همچنان این روند را حفظ کرده و با 94 درصد افت در نرخ رشد درآمدهای عملیاتی و افت نزدیک به 100 درصدی در سود خالص برای فصل پاییز نسبت به فصل تابستان خود روبرو شده است.

فولاد نیز همچون فخوز روند نزولی را در درآمدهای عملیاتی به خود گرفته است. این نماد با افت ۷۳ درصدی در سود خالص برای سه ماهه پاییز نسبت به فصل پیشین خود مواجه شده است تا در نهایت سود خالص این نماد از ۱۱ هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان فصل تابستان به ۳ هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان فصل پاییز برسد.

فولاد مبارکه در مجموع ۹ ماه سال جاری رقم ۳۵ هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.